Kampania Instytutu im. ks. Piotra Skargi

 STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI       KRAKÓW 2019