Świeca siedmiodniowa
Za moją rodzinę o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo na każdy dzień
Magdalena
 

Świeca wieczysta
prosze o laske zdrowia dla rodzicow i rodziny ,o to aby moj syn zdal mature oraz o porzucenie przez mojego meza nalogu alkoholowego
Malgorzata
 

Świeca wieczysta
proszę o zdrowie moich rodziców i zdrowie mojej rodziny, szczególnie o uzdrowienie mego syna Jana i moje zdrowie, które ostatnio mocno podupadło, proszę o łaskę nawrócenia i powrotu do kościoła mego syna Stanisława i jego wytrwałość w podjętych studiach, żeby z nich nie rezygnował, proszę o zmianę mego męża,żeby poważnie podchodził do swojej pracy i dbał o rodzinę i oto aby praca była. Dziękuję z całego serca za wszystkie łaski otrzymane przez moją rodzinę i proszę o następne. Ania
Anna
 

Świeca trzydziestodniowa
Matko Boża Fatiska, Tyś z woli Twojego Syna także i moją Matką. błagam Cię pokornie abyś swoim wstawiennictwem u Syna Twego wyprosiła łaskę znalezienia stałej i dobrej pracy bym mogła godnie żyć, proszę Cie o łaskę cudownego uzdrowienia dla ciężko chorej Cioci Czesławy, oraz młodej Matkin samotnie wychowującej 6 letnie dziecko. Proszę Cię także o błogosławieństwo i zdrowie dla moich najbliższych a także dla Czcigodnego Księdza Krzysztofa. Maryjo bądź mi przewodniczką do Nieba. Maryjo módl się za nami! Magdalena
Magdalena
 

Świeca trzydziestodniowa
Matko Boża Fatimska proszę Ciebie o zdrowie ,szczęscie dla Taty Tadeusza ,mamy Cesławy , Syna i córkę Rafała i Justyny, oraz dla Justyny męża Alka i dzieci Klaudii i Ameli oraz dla wszystkich którzy prosili o modlitwe. Prosi Rafał.
Rafał
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o modlitwę w intencji pomyślnie zakończonych studiów.
Katarzyna
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o łaskę nawrócenia dla całej mojej rodziny i znajomych, o łaskę pragnienia poznania Jezusa, a szczególnie dla mamy, taty, brata,a także dziadków, pradziadków (starszego pokolenia),o miłosierdzie dla dusz czyśćcowych z mojej rodziny i znanych mi osobiście, proszę Pana o pomoc w pisaniu mojej pracy licencjackiej. Martyna
Martyna
 

Świeca wieczysta
Moją intencją jest, żeby Polską rządzili ludzie bogobojni.
Andrzej
 

Świeca wieczysta
Proszę o modlitwę w intencji mojego syna o jego nawrócenie i Dary Ducha Świętego.
Bogumiła
 

Świeca siedmiodniowa
zdrowie dla rodziców i bliskich, pokój na swiecie, brak bezrobocia, przełamanie nieśmiałości, znalezienie żony, nawrócenie Agnieszki, podziękowanie za przyjaciół któych posiadam
T.
 

Świeca siedmiodniowa
O łaskę zdrowia dla Patryka aby mógł nauczyć sie samodzielnie chodzić i rozwijać się Dorota
Dorota
 

Świeca siedmiodniowa
O łaskę zdrowia dla Patryka aby rozwijał się i nauczył samodzielnie chodzić Dorota
Dorota
 

Świeca trzydziestodniowa
O Pełne nawrócenie bliskiej mi Gosi , aby zrozumiała , że miłość i czystość jest jedynym dobrem jest najważniejsza... Błagam o modlitwę...
Mateusz Tomasz
 

Świeca siedmiodniowa
O dobre zdane egzaminy i ukończenie szkoły. O zdrowie dla mnie, rodziny, przyjaciół i znajomych księży. O wiele łask dla nas.
Angelika
 

Świeca trzydziestodniowa
O łaskę nawrócenia dla mojego syna. Ewa
Ewa
 

Świeca trzydziestodniowa
w intencji o zdrowie w dalszym życiu
Marcin
 

Świeca trzydziestodniowa
laske zdrowia i blogoslawienstwo Boze dla calej rodziny Marcinkowskich
Jozef
 

Świeca siedmiodniowa
Zdrowie dla mnie i moich rodziców i bliskich oraz o zdanie egzaminów gimnazjalnych z dobrym wynikiem.
Kinga
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o modlitwę o dar jasności, mądrość umysłu, oświecenie, światło Ducha Świętego o inteligencję i siłę potrzebną przy nauce do zbliżającego się egzaminu z języka angielskiego, jak i innych egzaminów, oraz zadaniu egzaminu licencjackiego. Proszę z całego serca pomóż mi Panie Jezu, wspieraj mnie nie opuszczaj mnie. Proszę również o dar dobroci, miłości o zdrowie i laski dla całej rodziny. Całe moje życie radości i smutki zawierzam Tobie.
Kamila
 

Świeca trzydziestodniowa
Damian Proszę o modlitwę bym maił chędz chodzienia do szkoły bym nie obszczał dni i godzin bym przechodząc cały rok szkolny i bym miał dobre oceny.Bym zariczył dobrze drugi semestr.Bym znalazł ładna,w mojm wzroście lup niszą,O demnie rok młotrzą lub w moim wieku albo rok starszą.Dobra, dziewczynę ,Bym znalazł Dobrą,ładną,mojego wzrostu Lub niszą,rok młodszą lub w moim wieku albo rok sztarszą żonę,,o łaskę,o szczęście, o miłość, o zdrowie,o finanse,O pewność siebie,O nadzieje,O otwarcie na świat,o wyższa za Mo ocenę,O wyrazenie uczuć,O uwolnienie mię od lęków przysłosći,o wypaczenie sobie i innym wrzelkich błędów,O miłoć bezwarunkową,o Miłość czystą,O rozwój duchowy,O nawrócenie się,Za ufaniu nanowo Bogu i całemu swiatu,O zdrowie psychiczne,o zdrowie fizyczne,O nadzieje w lebrze judro,O brawdziwy żal za grzechy zwoje i całego świata,O wiare w Boga,O wiare w świat,O wiare w Ludzi,W intencjach i o zdrowie dla ojca swietego,O odpowiedzialnąć za siebie i innych ludzi,O duchowe spardzie mnie,By Bóg by mi wybaczył te Moje wszystkie grzechy,Prosze desz o Modlitwe za Dusze Wuja Józka,Za dziatka Stanisława i za dusze w czysccu cierpioce i za błogające dusze i owszystkie dusze zmarłych by im ulżyc w czierpieniach,O miłosierdzie dla mnie i dla całego świata,O nawrócenie: Ciąci Eli,Wuja Sławka,Kuzyna Adama,Kuzyna Krystiana,Kuzynke Joanne i bym było lebij i By mieli Dobre zdrowie fizyczne i duchowe o wiare w Boga O uwolnienie ich o sztana i złych duchów i demonów,O nawrócenie całego swiata i prawdziwy zal za grzechy cały świat,O wyjscie z długu publicznego całego świata i Polski i Grecj,o Pokore,O owoce ducha świetego,O Bogactwo duchowe,O Zrozumienie Boga,O dobrą pracę,Bym znalasł prace po szkonczeniu szkoły,O pobrawe sytuacj rodzinej,O dobre moje dobre samo poczuciue,O ratośc z życia,O oceniene sytuacj jakie jestem,O dobry rozwój tych wszystkich sytuacj na lebrze,Bym się nauczył języków obcych,Bym w przysłosci bym podrózował po świecie,O podziecie dalszej nauki po szkole,By moje zycie by było leprze,za radości i cierpienia,Ofiaruje Bogu w Trójcy Jedynemu swoje życie, prace i wszystkie sprawy dnia dzisiejszego,Prośe o uświęcenie tego wszystkiego mocą Ofiary Chrystusa i przemianę ich w godny Jego dar twojej miłości,abym stał się coraz lepszym,za Kościół, za kapłanów, o pokój na świecie, za rodziców, o zbawienie dla grzeszników, za dusze w czyśćcu cierpiące, za dzieci nienarodzone,Bym dobrze mówić,odkrycie miłości Boga do człowieka,Moje życie jest owocem miłości i może znaleźć swe spełnienie tylko w miłości,bym nie zawieść miłującego Boga i bym umiał odpowiedzieć mojej miłością na Jego miłość,o przejrzystość serca, dzięki której staje się zdolny słyszeć, widzieć i doświadczać obecności Pana,POMOC ubogim,Pomoc skrzywdzonym, zranionym przez los, o twórczą postawę i rozwijanie mych talentów,o wytrwałość i cierpliwość w chwilach niepowodzenia, upokorzenia, cierpienia i choroby,o łaskę dobrej śmierci,Zaangażowanie w pracę zdobywam środki do życia i ? zgodnie z zamiarem naszego Stwórcy ? kontynuuje dzieło stworzenia, przemieniając powierzony memu pieczy świat,o zabardzia siebie,O dobrych przyjadziół,Bym miał chędz zrobic prawo jazdy,By rodzice dla nich laski: o zdrowie,o finase,o szczeście,o pokore,o wszelkie łsaki im podrzebne,By Babcia była zdrowa,o finase,o szczeście,o pokore,o nadzieje,o wszelkie łaski jej podzrebne,By Afirmacje za czeły by przynosic posądane skutki,By Prawo przyciagania by zaczeło działć,Bym dużo zarabiał,Bym osiagnął szukces w wsystkich dziecinach życia,BYm miał siłe obrzec pokusom demonów i szatana,BY bóg miłosierny mi by przebaczył mi wszystkie winy i grzechy,bym szczese się w spowiatał wi bym miał siłe isć do spowiedzi,O z mniejszenie -4 procent bezropacia,zwiekszenie pensi o 40 procent wszystkim,zwiekszenie gospodarki polski o 20 procent,o odsyskanie terytorium polski kresy wschodnie odsyska polska w pokojowy sposób,ładwiejsze znalesienie pracy w polsce po szkole po liceum i sztudiach,by akcje PKO BP by wzrastały dzienie o 20 procent,
Damian
 

Świeca siedmiodniowa
Damian Proszę o modlitwę bym maił chędz chodzienia do szkoły bym nie obszczał dni i godzin bym przechodząc cały rok szkolny i bym miał dobre oceny.Bym zariczył dobrze drugi semestr.Bym znalazł ładna,w mojm wzroście lup niszą,O demnie rok młotrzą lub w moim wieku albo rok starszą.Dobra, dziewczynę ,Bym znalazł Dobrą,ładną,mojego wzrostu Lub niszą,rok młodszą lub w moim wieku albo rok sztarszą żonę,,o łaskę,o szczęście, o miłość, o zdrowie,o finanse,O pewność siebie,O nadzieje,O otwarcie na świat,o wyższa za Mo ocenę,O wyrazenie uczuć,O uwolnienie mię od lęków przysłosći,o wypaczenie sobie i innym wrzelkich błędów,O miłoć bezwarunkową,o Miłość czystą,O rozwój duchowy,O nawrócenie się,Za ufaniu nanowo Bogu i całemu swiatu,O zdrowie psychiczne,o zdrowie fizyczne,O nadzieje w lebrze judro,O brawdziwy żal za grzechy zwoje i całego świata,O wiare w Boga,O wiare w świat,O wiare w Ludzi,W intencjach i o zdrowie dla ojca swietego,O odpowiedzialnąć za siebie i innych ludzi,O duchowe spardzie mnie,By Bóg by mi wybaczył te Moje wszystkie grzechy,Prosze desz o Modlitwe za Dusze Wuja Józka,Za dziatka Stanisława i za dusze w czysccu cierpioce i za błogające dusze i owszystkie dusze zmarłych by im ulżyc w czierpieniach,O miłosierdzie dla mnie i dla całego świata,O nawrócenie: Ciąci Eli,Wuja Sławka,Kuzyna Adama,Kuzyna Krystiana,Kuzynke Joanne i bym było lebij i By mieli Dobre zdrowie fizyczne i duchowe o wiare w Boga O uwolnienie ich o sztana i złych duchów i demonów,O nawrócenie całego swiata i prawdziwy zal za grzechy cały świat,O wyjscie z długu publicznego całego świata i Polski i Grecj,o Pokore,O owoce ducha świetego,O Bogactwo duchowe,O Zrozumienie Boga,O dobrą pracę,Bym znalasł prace po szkonczeniu szkoły,O pobrawe sytuacj rodzinej,O dobre moje dobre samo poczuciue,O ratośc z życia,O oceniene sytuacj jakie jestem,O dobry rozwój tych wszystkich sytuacj na lebrze,Bym się nauczył języków obcych,Bym w przysłosci bym podrózował po świecie,O podziecie dalszej nauki po szkole,By moje zycie by było leprze,za radości i cierpienia,Ofiaruje Bogu w Trójcy Jedynemu swoje życie, prace i wszystkie sprawy dnia dzisiejszego,Prośe o uświęcenie tego wszystkiego mocą Ofiary Chrystusa i przemianę ich w godny Jego dar twojej miłości,abym stał się coraz lepszym,za Kościół, za kapłanów, o pokój na świecie, za rodziców, o zbawienie dla grzeszników, za dusze w czyśćcu cierpiące, za dzieci nienarodzone,Bym dobrze mówić,odkrycie miłości Boga do człowieka,Moje życie jest owocem miłości i może znaleźć swe spełnienie tylko w miłości,bym nie zawieść miłującego Boga i bym umiał odpowiedzieć mojej miłością na Jego miłość,o przejrzystość serca, dzięki której staje się zdolny słyszeć, widzieć i doświadczać obecności Pana,POMOC ubogim,Pomoc skrzywdzonym, zranionym przez los, o twórczą postawę i rozwijanie mych talentów,o wytrwałość i cierpliwość w chwilach niepowodzenia, upokorzenia, cierpienia i choroby,o łaskę dobrej śmierci,Zaangażowanie w pracę zdobywam środki do życia i ? zgodnie z zamiarem naszego Stwórcy ? kontynuuje dzieło stworzenia, przemieniając powierzony memu pieczy świat,o zabardzia siebie,O dobrych przyjadziół,Bym miał chędz zrobic prawo jazdy,By rodzice dla nich laski: o zdrowie,o finase,o szczeście,o pokore,o wszelkie łsaki im podrzebne,By Babcia była zdrowa,o finase,o szczeście,o pokore,o nadzieje,o wszelkie łaski jej podzrebne,By Afirmacje za czeły by przynosic posądane skutki,By Prawo przyciagania by zaczeło działć,Bym dużo zarabiał,Bym osiagnął szukces w wsystkich dziecinach życia,BYm miał siłe obrzec pokusom demonów i szatana,BY bóg miłosierny mi by przebaczył mi wszystkie winy i grzechy,bym szczese się w spowiatał wi bym miał siłe isć do spowiedzi,O z mniejszenie -4 procent bezropacia,zwiekszenie pensi o 40 procent wszystkim,zwiekszenie gospodarki polski o 20 procent,o odsyskanie terytorium polski kresy wschodnie odsyska polska w pokojowy sposób,ładwiejsze znalesienie pracy w polsce po szkole po liceum i sztudiach,by akcje PKO BP by wzrastały dzienie o 20 procent,
Damian
 

Świeca wieczysta
O łaskę zdrowia duchowego i fizycznego, zgodę, pokój, miłość, radość dla mnie i moich bliskich, o nieustanną Bożą opiekę przed wszelkim złem dla nas, o nawrócenie dla ludzi zmaterializowanych, nie uznających wiary w Boga i Jego naukę pełną miłości, godności i szacunku dla drugiego człowieka pomimo odmienności i niepowtarzalności, o pokój na świecie i pomyślność dla naszej Ojczyzny.Za wszystkie modlitwy niech dobry Bóg wynagrodzi siostrom zakonnym.
Lidia
 

Świeca trzydziestodniowa
O łaskę nawrócenia dla mojego taty.
Marta
 

Świeca siedmiodniowa
O uzdrowienie zranień i dopuszczenie mnie do tegorocznej matury
Rafl
 

Świeca trzydziestodniowa
* o łaskę zdrowia dla dziadziusia Zenona, o szczęśliwą operację dla niego * o zagojenie się ran dla babci Leokadii * o wyzwolenie z nałogu pijaństwa dla rodziców * o pomyślne zdanie matury dla Konrada * o wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
Justyna
 

Świeca siedmiodniowa
Aby ludzie byli dla siebie życzliwi i umieli dostrzec w drugim człowieku siebie samego,żeby nierobili nic złego innym a im pomagali.
WALDEMAR
 

Świeca trzydziestodniowa
Damian Proszę o modlitwę bym maił chędz chodzienia do szkoły bym nie obszczał dni i godzin bym przechodząc cały rok szkolny i bym miał dobre oceny.Bym zariczył dobrze drugi semestr.Bym znalazł ładna,w mojm wzroście lup niszą,O demnie rok młotrzą lub w moim wieku albo rok starszą.Dobra, dziewczynę ,o Dobrą żonę,,o łaskę,o szczęście, o miłość, o zdrowie,o finanse,O pewność siebie,O nadzieje,O otwarcie na świat,o wyższa za Mo ocenę,O wyrazenie uczuć,O uwolnienie mię od lęków przysłosći,o wypaczenie sobie i innym wrzelkich błędów,O miłoć bezwarunkową,o Miłość czystą,O rozwój duchowy,O nawrócenie się,Za ufaniu nanowo Bogu i całemu swiatu,O zdrowie psychiczne,o zdrowie fizyczne,O nadzieje w lebrze judro,O brawdziwy żal za grzechy zwoje i całego świata,O wiare w Boga,O wiare w świat,O wiare w Ludzi,W intencjach i o zdrowie dla ojca swietego,O odpowiedzialnąć za siebie i innych ludzi,O duchowe spardzie mnie,By Bóg by mi wybaczył te Moje wszystkie grzechy,Prosze desz o Modlitwe za Dusze Wuja Józka,Za dziatka Stanisława i za dusze w czysccu cierpioce i za błogające dusze i owszystkie dusze zmarłych by im ulżyc w czierpieniach,O miłosierdzie dla mnie i dla całego świata,O nawrócenie: Ciąci Eli,Wuja Sławka,Kuzyna Adama,Kuzyna Krystiana,Kuzynke Joanne i bym było lebij i By mieli Dobre zdrowie fizyczne i duchowe o wiare w Boga O uwolnienie ich o sztana i złych duchów i demonów,O nawrócenie całego swiata i prawdziwy zal za grzechy cały świat,O wyjscie z długu publicznego całego świata i Polski i Grecj,o Pokore,O owoce ducha świetego,O Bogactwo duchowe,O Zrozumienie Boga,O dobrą pracę,Bym znalasł prace po szkonczeniu szkoły,O pobrawe sytuacj rodzinej,O dobre moje dobre samo poczuciue,O ratośc z życia,O oceniene sytuacj jakie jestem,O dobry rozwój tych wszystkich sytuacj na lebrze,Bym się nauczył języków obcych,Bym w przysłosci bym podrózował po świecie,O podziecie dalszej nauki po szkole,By moje zycie by było leprze,za radości i cierpienia,Ofiaruje Bogu w Trójcy Jedynemu swoje życie, prace i wszystkie sprawy dnia dzisiejszego,Prośe o uświęcenie tego wszystkiego mocą Ofiary Chrystusa i przemianę ich w godny Jego dar twojej miłości,abym stał się coraz lepszym,za Kościół, za kapłanów, o pokój na świecie, za rodziców, o zbawienie dla grzeszników, za dusze w czyśćcu cierpiące, za dzieci nienarodzone,Bym dobrze mówić,odkrycie miłości Boga do człowieka,Moje życie jest owocem miłości i może znaleźć swe spełnienie tylko w miłości,bym nie zawieść miłującego Boga i bym umiał odpowiedzieć mojej miłością na Jego miłość,o przejrzystość serca, dzięki której staje się zdolny słyszeć, widzieć i doświadczać obecności Pana,POMOC ubogim,Pomoc skrzywdzonym, zranionym przez los, o twórczą postawę i rozwijanie mych talentów,o wytrwałość i cierpliwość w chwilach niepowodzenia, upokorzenia, cierpienia i choroby,o łaskę dobrej śmierci,Zaangażowanie w pracę zdobywam środki do życia i ? zgodnie z zamiarem naszego Stwórcy ? kontynuuje dzieło stworzenia, przemieniając powierzony memu pieczy świat,o zabardzia siebie,O dobrych przyjadziół,Bym miał chędz zrobic prawo jazdy,By rodzice dla nich laski: o zdrowie,o finase,o szczeście,o pokore,o wszelkie łsaki im podrzebne,By Babcia była zdrowa,o finase,o szczeście,o pokore,o nadzieje,o wszelkie łaski jej podzrebne,By Afirmacje za czeły by przynosic posądane skutki,By Prawo przyciagania by zaczeło działć,Bym dużo zarabiał,Bym osiagnął szukces w wsystkich dziecinach życia,BYm miał siłe obrzec pokusom demonów i szatana,BY bóg miłosierny mi by przebaczył mi wszystkie winy i grzechy,bym szczese się w spowiatał wi bym miał siłe isć do spowiedzi,
Damian
 

Świeca siedmiodniowa
Damian Proszę o modlitwę bym maił chędz chodzienia do szkoły bym nie obszczał dni i godzin bym przechodząc cały rok szkolny i bym miał dobre oceny.Bym zariczył dobrze drugi semestr.Bym znalazł ładna,w mojm wzroście lup niszą,O demnie rok młotrzą lub w moim wieku albo rok starszą.Dobra, dziewczynę ,o Dobrą żonę,,o łaskę,o szczęście, o miłość, o zdrowie,o finanse,O pewność siebie,O nadzieje,O otwarcie na świat,o wyższa za Mo ocenę,O wyrazenie uczuć,O uwolnienie mię od lęków przysłosći,o wypaczenie sobie i innym wrzelkich błędów,O miłoć bezwarunkową,o Miłość czystą,O rozwój duchowy,O nawrócenie się,Za ufaniu nanowo Bogu i całemu swiatu,O zdrowie psychiczne,o zdrowie fizyczne,O nadzieje w lebrze judro,O brawdziwy żal za grzechy zwoje i całego świata,O wiare w Boga,O wiare w świat,O wiare w Ludzi,W intencjach i o zdrowie dla ojca swietego,O odpowiedzialnąć za siebie i innych ludzi,O duchowe spardzie mnie,By Bóg by mi wybaczył te Moje wszystkie grzechy,Prosze desz o Modlitwe za Dusze Wuja Józka,Za dziatka Stanisława i za dusze w czysccu cierpioce i za błogające dusze i owszystkie dusze zmarłych by im ulżyc w czierpieniach,O miłosierdzie dla mnie i dla całego świata,O nawrócenie: Ciąci Eli,Wuja Sławka,Kuzyna Adama,Kuzyna Krystiana,Kuzynke Joanne i bym było lebij i By mieli Dobre zdrowie fizyczne i duchowe o wiare w Boga O uwolnienie ich o sztana i złych duchów i demonów,O nawrócenie całego swiata i prawdziwy zal za grzechy cały świat,O wyjscie z długu publicznego całego świata i Polski i Grecj,o Pokore,O owoce ducha świetego,O Bogactwo duchowe,O Zrozumienie Boga,O dobrą pracę,Bym znalasł prace po szkonczeniu szkoły,O pobrawe sytuacj rodzinej,O dobre moje dobre samo poczuciue,O ratośc z życia,O oceniene sytuacj jakie jestem,O dobry rozwój tych wszystkich sytuacj na lebrze,Bym się nauczył języków obcych,Bym w przysłosci bym podrózował po świecie,O podziecie dalszej nauki po szkole,By moje zycie by było leprze,za radości i cierpienia,Ofiaruje Bogu w Trójcy Jedynemu swoje życie, prace i wszystkie sprawy dnia dzisiejszego,Prośe o uświęcenie tego wszystkiego mocą Ofiary Chrystusa i przemianę ich w godny Jego dar twojej miłości,abym stał się coraz lepszym,za Kościół, za kapłanów, o pokój na świecie, za rodziców, o zbawienie dla grzeszników, za dusze w czyśćcu cierpiące, za dzieci nienarodzone,Bym dobrze mówić,odkrycie miłości Boga do człowieka,Moje życie jest owocem miłości i może znaleźć swe spełnienie tylko w miłości,bym nie zawieść miłującego Boga i bym umiał odpowiedzieć mojej miłością na Jego miłość,o przejrzystość serca, dzięki której staje się zdolny słyszeć, widzieć i doświadczać obecności Pana,POMOC ubogim,Pomoc skrzywdzonym, zranionym przez los, o twórczą postawę i rozwijanie mych talentów,o wytrwałość i cierpliwość w chwilach niepowodzenia, upokorzenia, cierpienia i choroby,o łaskę dobrej śmierci,Zaangażowanie w pracę zdobywam środki do życia i ? zgodnie z zamiarem naszego Stwórcy ? kontynuuje dzieło stworzenia, przemieniając powierzony memu pieczy świat,o zabardzia siebie,O dobrych przyjadziół,Bym miał chędz zrobic prawo jazdy,By rodzice dla nich laski: o zdrowie,o finase,o szczeście,o pokore,o wszelkie łsaki im podrzebne,By Babcia była zdrowa,o finase,o szczeście,o pokore,o nadzieje,o wszelkie łaski jej podzrebne,By Afirmacje za czeły by przynosic posądane skutki,By Prawo przyciagania by zaczeło działć,Bym dużo zarabiał,Bym osiagnął szukces w wsystkich dziecinach życia,BYm miał siłe obrzec pokusom demonów i szatana,BY bóg miłosierny mi by przebaczył mi wszystkie winy i grzechy,bym szczese się w spowiatał wi bym miał siłe isć do spowiedzi,
Damian
 

Świeca siedmiodniowa
O nawrocenie meza Romana
Irena
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę abym dobrze zdała egzaminy i dokonała dobrego wyboru nowej szkoły
Weronika
 

Świeca siedmiodniowa
O zamknięcie skutków grzechów popełnionych we wcześniejszych pokoleniach Anny i Adama oraz Elizy i Eryka
Eliza
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę za Rafała o jego nawrócenie na drogę wiary i przemiany wewnętrzne oraz o moją wiarę , aby była jeszcze głębsza.
Agata
 

Świeca siedmiodniowa
za wszystkich zmarłych oraz Papieza Jana Pawła 2.
rafal
 

Świeca siedmiodniowa
W intencji Marcina,o przemiany wewnętrzne,a przede wszystkim nawrócenie i zgodę w rodzinie, zrozumienie.
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Boże Mój Najukochańszy, dziękuję Ci za Twoją dobroc i miłośc do mnie, dziękuję, że obdarzasz mnie Błogosławieństwem i licznymi Łaskami. Boże kocham Cię. Dziękuję Ci za to, że opiekujesz się całą moją rodziną. Niech będzie Bóg uwielbiony, niech będzie uwielbione Jego Święte Imię. Proszę o dalsze Błogosławieństwo dla całej mojej rodziny, zdrowie, pracę, potrzebne Łaski, opiekę Matki Bożej. Proszę za Kościół w Polsce i na świecie, za moją Ojczyznę, za wszystkich ludzi na świecie o nawrócenie, Kasia
Katarzyna
 

Świeca siedmiodniowa
Dziękuje za otrzymane łaski,proszę o pomyslnosc w pracy oraz dobre relacje z innymi. Proszę o zdrowie i błogosławienstwo dla całej mojej rodziny oraz za wszystkich bliskich zmałych z rodzin. kasia
katarzyna
 

Świeca trzydziestodniowa
Maryjo Matko Boża w tym wyjątkowym czasie Świąt Wielkanocnych proszę Cię o łaskę zdrowia oraz przemiany na lepsze. Prosze pomolic o mojem umersem oice i wsistkij kogo liubia Ruta
Ruta
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o modlitwę w intencji mojego męża Pawła, Matko Boża pomóż mu wyzwolić się z grzechu cudzołóstwa, wyczul jego sumienie na grzech i zło jakie popełnia, poprowadź go Drogą Bożą i spraw aby pokochał mnie i dzieci i zamieszkał z nami. Matko, dziękuję Ci za łaski jakimi obdarzyłaś moja rodzinę w tym ciężkim okresie i proszę o dalszą opiekę. Dorota
Dorota
 

Świeca trzydziestodniowa
Błagam o pomoc dla mojego syna Bartosza o uwolnienie z nałogu narkomani. Zrozpaczona matka
Katarzyna
 

Świeca wieczysta
1.Jako zadoscuczynienie za moje grzechy.2.Podziekowanie za nieustajaca pomoc Niepokalanej Dziewicy Maryi ,bo to czego w moim zyciu doswiadczylem jest dowodem dzialania laski Bozej i Milosierdzia Bozego,sam dla siebie jestem tajemnica! 3.Prosba o blogoslawienstwo i opieke Matki Bozej Fatimskiej dla syna Grzegorza. 4.Za narod polski o madrosc i swiatlo Ducha Sw.,by trwal zawsze przy Bogu i Maryi 5.Za telewizje Trwam i Radio Maryja aby zawsze byla narzedziem ewangelizacji i niosla ludziom nadzieje ,wiare i milosc oraz byla glosem prawdy.
Zbigniew
 

Świeca siedmiodniowa
Prosze o modlitwe żebym w końcu nauczył się wymawiać literę r. Bo bardzo mi to potrzebne.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Powrót do zdrowia mojej chorej przyjaciółki.
Natalia
 

Świeca siedmiodniowa
w intencji mojej zwaśnionej i poranionej rodziny. Katarzyna z 4 dzieci i z mężem z Białegostoku
Katarzyna
 

Świeca wieczysta
Proszę o modlitwę w intencji mojej przyjaciółki.Ona jest chora na depresję i kilka razy próbowała się zabić.Proszę o modlitwę aby miłosierny Bóg pomógł ej walczyć z chorobą.Proszę o modlitwę za moją rodzinę.Jest jeszcze jedna intencja:jestem zakochany w tej przyjaciółce i proszę o modlitwę w intencji tej miłości aby ona też coś do mnie poczuła.Bóg zapłać
Mateusz
 

Świeca wieczysta
Prosze Naswietsza Matenke o Opieke nad moja rodzina -moim mezem Markiem o Laske wiary dla niego i porzucenie przez niego zycia w zwiazku niesakramentalnym i jego powrot do domu o przemiane jego serca i kobiety z ktora zyje Jarmily Blagam o zdrowie i Laske wiary dla mojego synka Marcinka, jego zony Anny i ich coreczki Weroniczki o ich powrot do Pana Boga o zdrowie dla mojej corki Nikoli,jej meza Marka/dla niego o przemiane jego serca i jego rodzicow/i ich synka Mateuszka o zdrowie ,Laske wiary i dobra zone dla mojego syna Lukasza i jego powrot do domu z Bialorusi o zdrowie i Laske wiary dla mojej Mamusi Adeli,brata ,siostry i ich rodzin o zdrowie przemiane serca dla mojej tesciowej Barbary i siostry meza Janiny o Twoja opieke Matenko dla bliskich memu sercu osob dla pani doktor Anny ,Zosi ,Kataryny,Magdaleny,Grazyny,Pawla ,pani Marii B.MariiS.HalinyP. JEZU UFAM TOBIE! ,
Danuta
 

Świeca siedmiodniowa
Żeby nie być już osobą bezdomną z mamą i mieć własne mieszkanie
Mateusz
 

Świeca siedmiodniowa
o Boże łaski i powodzenie w życiu, o zdrowie syna
Wioleta Kamil
 

Świeca wieczysta
Proszę matkę Przenajświętszą o łaskę zdrowia dla Emilki , o Jej opiekę dla Emilki i Dominiki, o łaskę wyrwania z nałogu dla taty, oraz o błogosławieństwo i opiekę Matki Przenajświętszej dla całej mojej rodziny.
Dorota
 

Świeca siedmiodniowa
o zdrowie i błogosławieństwo Matki Bożej
Agnieszka
 

Świeca trzydziestodniowa
Pragne,aby modlono sie o zdrowie moich bliskich,oraz o wszelkie łaski którymi Bóg może nas obdarzyć.
Sylwia
 

Świeca wieczysta
Proszę o modlitwę w intencji mojej rodziny, o zdrowie,miłość i zgodę oraz o opiekę nad moim synkiem Jakubem proszę również o modlitwę w intencji mojego małżeństwa abyśmy potrafili na nowo się odnaleźć
Justyna
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Przenajświętsza pokornie Cię proszę o zdrowie dla mnie i poprawę mego życia. Bożena
Bożena
 

Świeca siedmiodniowa
Dziękuję za roczek córki IGI oraz proszę o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej mojej rodziny! Jarosław
Jarosław
 

Świeca trzydziestodniowa
O podjęcie dobrej decyzji przez Monikę
Katarzyna
 

Świeca trzydziestodniowa
o zdrowie dla ks Darka
Katarzyna
 

Świeca trzydziestodniowa
O uzdrowienie relacji między Jackiem a Dominikiem
Katarzyna
 

Świeca wieczysta
Matko Przenajświętsza proszę daj mi siłę abym nie zwątpił, abym zmienił swoje życie na lepsze, żeby droga którą idę była wypełniona Twoją opieką i miłosierdziem. Proszę Cię pomóż mi odnaleźć właściwą ścieżkę do Pana. Pomóż mi wrócić na studia i obronić pracę magisterską, pomóż mi otworzyć serce na potrzeby innych, pomóż w wykonywanej pracy i zadaniach codziennych, daj siłę i wytrwanie, obdarz zdrowiem, pomóż znaleźć właściwą żonę, wyproś przed tronem Boga odpuszczenie moich grzechów. Za wszystko dziękuje Mtko Przenajświętsza.
Tomasz
 

Świeca siedmiodniowa
Maryjo Matko Boża w tym wyjątkowym czasie Świąt Wielkanocnych proszę Cię o łaskę zdrowia oraz przemiany na lepsze.
Piotr
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o pomoc, abym wiedziała jaką drogę mam obrać, proszę o to abym na swej drodze spotkała duchowego przewodnika, który mi pomoże w mojej sprawie.Proszę również o to, aby w mojej rodzinie zapanowała zgoda, miłość i szczęście, aby mój ojciec się nawrócił. Proszę również o to, abym znalazła dobra pracę, gdzie będę mogła się spełnić zgodnie z wolą Boga. Proszę o miłość, zdrowie i szczęście dla całej mojej rodziny a zwłaszcza dla mojej córki. Proszę o błogosławieństwo dla mnie i całej rodziny. Barbara
Barbara
 

Świeca trzydziestodniowa
W intencji wnuków Sandry i Gracjana o zdrowie radość mądrość ,i intencji dzieci:zdrowie mądrość radość ,dla mnie i męża zdrowie radość mądrość,o znalezienie dobrze płatnej pracy dla męża,o otrzymanie renty dla mnie,oraz zgodę i o to abyśmy wszyscy w naszych sercach Boga zachowali i w podzięce Bogu za otrzymane łaski i szczęśliwe rozwiązanie i zdrowe dziecko mojej córki
Jolanta
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o pomyślność w szkole, żebym nie straciła motywacji do nauki.. Aby matura dobrze mi poszła.. Proszę o zdrowie dla najbliższych, o wiarę, która nigdy nie wygaśnie w naszych sercach, także o to, by znaleźć prawdziwą miłość.. O Bożą Opatrzność w trudnych chwilach.. BÓG ZAPŁAĆ <><
Dagmara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boża uproś mi u Boga Ojca łaskę uzdrowienia mojej mamy Kazimiery,aby mogła chodzić , mówić , ruszać rękami,logicznie myśleć.Uproś również wszelkie łaski dla mnie i całej mojej rodziny.
Halina
 

Świeca siedmiodniowa
Dziękuję za wszystkie otrzymane dotąd łaski. Proszę o przymnożenie wiary, nadziei i miłości Boga i bliźniego. O dobrą spowiedź dla męża i syna. O zdrowie i radosne dzieciństwo dla wnuka. O miłość dla małżonków w mojej rodzinie. Za Kapłanów, którzy prowadzą mnie do wzrostu wiary. Za dusze zmarłych z naszej rodziny, szczególnie za dusze rodziców. Za naszą Ojczyznę - Polskę, o wolność i moralność dla naszego narodu. Prosi Renata Szustakowska
Renata
 

Świeca siedmiodniowa
Za moje dzieci, aby zawsze trwały przy Bogu
Ela
 

Świeca wieczysta
Prosimy o Błogosławieństwo na nasz ślub który odbędzie się 2 maja 2012 Oraz na dalsze życie małżeńskie żeby nigdy nie zabrakło Pana Boga w naszym życiu i żeby On był zawsze na pierwszym miejscu w naszym życiu Pozdrawiamy z Pamięcią Modlitewną Teresa i Marek Ceglarkowie
Marek i Teresa
 

Świeca siedmiodniowa
O pomoc w znalezieniu pracy, siły i zdrowie dla całej rodziny. MAGDA
Magdalena
 

Świeca siedmiodniowa
za dusze bliskich mi zmarłych Martę i Marka KUREK
Joanna
 

Świeca wieczysta
O skruszenie twardych serc Polaków i powrót całego narodu do Boga oraz o ożywienie wiary wśród kapłanów i biskupów. Szczególnie proszę o opiekę Boga nad całą moją rodziną i przyjaciółmi. Dziękuję też Bogu za miłosierdzie i dobro jakim nie przestaje nas obdarzać.
Krzysztof
 

Świeca wieczysta
Za córkę Edytę żeby wybudziła się ze śpiączki ,i za mnie żebym miała więcej siły i zdrowia potrzebnej do opieki córki.
Wiesława
 

Świeca trzydziestodniowa
Chciałabym dobrze zdac egzamin maturalny i dystac się na Uniwersytet Medyczny, co jest moim marzeniem oraz proszę o zdrowie dla mojej rodziny i boże błogosławieństwo mojemu bratu, który wyjechał za granice.
Ewa
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę bym odnalazła miłość swojego życia , by człowiek na którego czekam okazał sie tym jedynym . prosze o zdrowie dla mnie i dla całej rodziny .
malgorzata
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę za całą moją rodzinę, aby stała się prawdziwą rodziną katolicką. Proszę, aby dzieci odnalazły wiarę w Chrystusa Zbawiciela a mąż był przykładem ojcowskiej mądrości,niech z wiarą dzierży laskę Św.Józefa-Pasterza.Niech Zły opuści progi mego domu i nigdy nie wraca. Zaś na progu niech BÓG postawi Bożego Archanioła dla naszego bezpieczeństwa.
Hanna
 

Świeca wieczysta
Bardzo proszę o uzdrowienie mojego małżeństwa, zdrowie dla Rodziny, a dla mnie o dar języków.
Sławomir
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o przyjęcie mojego ojca do Twojego Królestwa.
Anna
 

Świeca trzydziestodniowa
O dar czystości i prawdziwej ofiarnej miłości dla Anny i Krzysztofa.
Anna
 

Świeca trzydziestodniowa
O zdrowie córki Anny
Halina
 

Świeca siedmiodniowa
Matko, dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę. Proszę o zdrowie i miłość dla całej mojej rodziny i moich przyjaciół. Za zmarłych z mojej rodziny a także za wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu, aby dostąpiły łaski wiecznego oglądania Boga. Proszę umocnij nas w wierze, nadziei, miłości i pokorze dając nam odwagę i siłę w znoszeniu wszelkich przeciwności.
Gabriela
 

Świeca wieczysta
Proszę o modlitwę za rodzinę Szafrańskich i Malinowskich, o opiekę nad związkiem Karoliny i Adama, o zdrowie i wytrwałość w codziennych trudach. Proszę również o podziękowanie za dotychczasowe łaski Boże. Karolina
Karolina
 

Świeca trzydziestodniowa
o zgodę i szczęście w rodzinie, o pracę, o nawrócenie
Monika
 

Świeca wieczysta
Dziekuję Bogu za naukę pokory a także proszę o oddalenie odemnie schizofreni z także modlitwę za moje dziecko syna Artura o modlitwę za rodzinę ,przyjaciół , kolegów , koleżanki.
Jacek
 

Świeca trzydziestodniowa
Za moją rodzine dzieci i męza o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nich na kazdy dzień życia i o spokój duszy dla mnie i uwolnienie od złych mysli...
Magdalena
 

Świeca wieczysta
O Łaskę silnej Wiary dla Bliskiej mi Osoby,oraz Błogosławieństwo Boże dla Rodziny,Przyjaciół i Wszystkich Potrzebujących.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
O moje uzdrowienie z choroby żoładkowej
Zygmunt
 

Świeca wieczysta
o zdrowie dla mnie i całej mojej rodziny żony Jadwigi, synów Pawła i Michała, mojej siotry Anny o powrót na łono kościoła moich synów Pawła i Michała
Tomasz
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o szczęście mojej mamy i o to aby ona czuwała nad nami .
Zuzanna
 

Świeca siedmiodniowa
ZA ZDROWIE I UDANĄ OPERACJĘ MOJEJ TEŚCIOWEJ , ABY DOBRY BÓG DAŁ JEJ SIŁY DO WALKI I WZMOCNIŁ JEJ WIARĘ W PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA.
PAWEŁ
 

Świeca trzydziestodniowa
Za ciężko chorego by Bóg dął mu długie życie na ziemi.
Jolanta
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o łaskę zdrowia, spokoju i miłości dla mnie, Stasia, moich rodziców, brata i babci. O siły do nauki i pracy przed lipcową obroną. Marta
Marta
 

Świeca trzydziestodniowa
prosze cie kochana matko o głeboką wiarę dla mnie i dla mojej żony abysmy zawsze trwali przy Bogu i cieszyli sie z kazdej chwili zycia razem
Łukasz
 

Świeca siedmiodniowa
O łaskę zdrowia dla syna.
Anna
 

Świeca trzydziestodniowa
O dobre zdanie matury i ukończenie szkoły oraz o rozeznanie drogi życia. O zdrowie dla mnie, rodziny, przyjaciół i znajomych księży. O wiele łask dla nas.
Mateusz
 

Świeca trzydziestodniowa
Zdrowia dla całej mojej Rodziny,dla mojej Żony,mojego Brata,dla mnie,bym nie zwątpił że będzie lepiej,że się poprawie,że podołam wszystkim problemom finansowym,tak mi dopomóż Bóg. Bóg zpłać
Andrzej
 

Świeca trzydziestodniowa
DZIĘKI PANIE ŻE JESTEŚ Z NAMI
Stanislaw
 

Świeca trzydziestodniowa
Na początku chcę podziękować za łaski, jakimi na co dzień obdarowuje mnie Bóg i proszę o zdrowie i szczęście dla Całej mojej najbliższej rodziny, o pokój w sercu i na duszy. Proszę także o pomoc w zdobywaniu bardzo dobrych ocen w szkole, o radosne zakończenie roku szkolnego i wspaniały wypoczynek wakacyjny. Patrycja
Patrycja
 

Świeca trzydziestodniowa
o wypełnienie się woli Bożej w moim i Romka życiu . Monika
Monika
 

Świeca siedmiodniowa
O wyjście z choroby
Marek
 

Świeca siedmiodniowa
o ochronę przed wszelkim złem, świętość i wszelkie inne potrzebne łaski dla Kuby, o wszelkie potrzebne łaski dla Marty
Bartosz
 

Świeca wieczysta
Dziękując za dotychczasowe łaski, których doświadczyła i doświadcza nasza rodzina, prosimy o umacnianie naszej wiary, nadziei i miłości. Panie, daj siłę i moc byśmy mogli służyć Tobie i bliźnim i bez względu na okoliczności zawsze mieli siłę trwać przy Tobie. Zachowaj nas i prowadź ku zbawieniu. Pomóż Patrykowi w odnalezieniu prawdziwego i jedynego Ciebie, nie pozwól mu zbłądzić. Wspieraj Karolinę, zachowaj ją od wszelkich nieszczęść oraz wspomagaj ją w tym co dobre. Marcie i Piotrkowi pozwól odnaleźć wiarę i miłość. Zachowaj ich Rodzinę. Pomóż powrócić na drogę prawdy, tym naszym przyjaciołom, którzy zbłądzili. Za nieprzyjaciół- o działanie Ducha Świętego i szczere pojednanie. Za zakony kontemplacyjne i wszystkie osoby konsekrowane, o łaskę trwania przy Bogu. Za zmarłych z naszej rodziny a także za wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu, aby dostąpiły łaski wiecznego oglądania Boga W intencji tych, których spotkaliśmy w swoim życiu, a których postawa i słowa skierowały i przybliżają nas do Boga i Jego Prawdy
Radosław
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o nawrócenie na drogę wiary mojej dziewczyny
Mateusz
 

Świeca trzydziestodniowa
Boże, dziękujmy Ci za wszystko czym nas obdarzyłeś i prosimy o dalszą opiekę. Prosimy o zdrowie, pokój, pojednanie i przebaczenie w rodzinie, miłość dla całej naszej rodziny bliskiej i dalszej, naszych przyjaciół. Za zmarłych z naszej rodziny a także za wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu, aby dostąpiły łaski wiecznego oglądania Boga. Prosimy umocnij nas w wierze, nadziei, miłości i pokorze dając nam odwagę i siłę w znoszeniu wszelkich przeciwności. Wanda i Krzysztof
Wanda
 

1 |
...
 953 |
 954 |
 955 |
 956 |
 957 |
 958 |
 959 |
 960 |
 961 |
...
 STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI       KRAKÓW 2020