Świeca trzydziestodniowa
Proszę o łaskę zdrowia dla wnuczka Kamila
Jarosław
 

Świeca trzydziestodniowa
Panie Jezu weź w opiekę i natchnij Duchem św.rodzinę kolezanki ;szczególnie -brata Adama z żoną Danutą i ich dzieci,brata Piotra.Błogosław całej jej rodzinie.
Andrzej
 

Świeca trzydziestodniowa
Prosimy Kochanego Ojca w niebie o łaskę poczęcia dzidziusia i jednocześnie dziękujemy za szczęście jakie daje Jego ciągła obecność w naszym życiu. Marta i Bartek
Marta i Bartek
 

Świeca trzydziestodniowa
Błagam o zdrowie dla wszystkich bliskich, o zakończenie szczęsliwie spraw taty a w szczególności proszę o pomyślne rozwiązanie naszej wielkiej intencji. Maryjo do Ciebie się uciekamy Aga
Aga
 

Świeca siedmiodniowa
Za moją rodzinne by nie oddalała się od Boga. A także za moją schorowaną babcie by Maryja otaczała ją płaszczem codziennej opieki.
:)
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o modlitwę w intencji mojej siostry Aleksandry i jej rodziny w obliczu ciężkiej sytuacji życiowej. Joanna.
Joanna
 

Świeca wieczysta
proszę o modlitwę o zdrowie dla mnie i mojej rodziny oraz o żonę dla syna Andrzeja o nawrucenie dla synów
Krystyna
 

Świeca trzydziestodniowa
O zdrowie i wzajemne zrozumienie w rodzinie a także o łaski Ducha Świętego podczas egzaminów na studiach.
Ewelina
 

Świeca siedmiodniowa
o zdanie egzaminu córki mama
Franciszka
 

Świeca siedmiodniowa
o światło sumienia i moc nawrócenia dla męża Jacka i syna Wojtka Franciszka
Franciszka
 

Świeca wieczysta
Damian Proszę o modlitwę,Aby umiał się podnieść i odnalazł w życiu sens, prawdziwych przyjaciół i zbudował rodzinę,o Boże Błogosławieństwo dla mnie i całej mojej rodziny, zwłaszcza proszę o zdrowie i Opiekę Bożą,Proszę również z całego serca o nawrócenie moich najbliższych przyjaciół i znajomych, którzy w Pana Boga nie wierzą, lub ich wiara jest bardzo słaba, proszę o zdrowie dla taty i mamy,Dla mnie o pracę,Miej nas wszystkich w opieceom,łaskę uwolnienia od złą i nawrócenia mnie,o pojednanie w naszej rodzinie,łaskę zdrowia dla siebie i bliskich, o szczęście w domu i pomyślność naszej Ojczyzny,mocną i prawdziwą Wiarę, dobrą Nadzieję i piękną Miłość,bym maił chędz chodzienia do szkoły bym nie obszczał dni i godzin bym przechodząc cały rok szkolny i bym miał dobre oceny.Bym zariczył dobrze drugi semestr.Bym znalazł ładna,Mondrą,Pracowitą,Gospodarną,Kulturalną,Z pocuciem Humoru,Wyruzmiałą,Cierpliwa,Spogojną,Miłą,By miała syl Czyli gust do ubioru,Godna zaufania,Lojalną,Do dobre maniery,Bobrą doracynią,Była zdanowcza,By była radosna,By była sobą,By była Intelikentna,w mojm wzroście lup niszą,O demnie rok młotrzą lub w moim wieku albo rok starszą.Dobra, dziewczynę ,Bym znalazł Dobrą,ładną,Mondrą,Pracowitą,Gospodarną,Kulturalną,Z pocuciem Humoru,Wyrozumiałą,Cierpliwą,Spogojną,Miłą,By miała styl czyli gust do ubioru,Godną zaufania,Lojalną,Do dobre maniery,Dobrą doraczynią,Była zdanowcza,By była radosna,By była sobą,BY była Intelikendna,mojego wzrostu Lub niszą,rok młodszą lub w moim wieku albo rok sztarszą żonę,,o łaskę,o szczęście, o miłość, o zdrowie,o finanse,O pewność siebie,O nadzieje,O otwarcie na świat,o wyższa za Mo ocenę,O wyrazenie uczuć,O uwolnienie mię od lęków przysłosći,o wypaczenie sobie i innym wrzelkich błędów,O miłoć bezwarunkową,o Miłość czystą,O rozwój duchowy,O nawrócenie się,Za ufaniu nanowo Bogu i całemu swiatu,O zdrowie psychiczne,o zdrowie fizyczne,O nadzieje w lebrze judro,O brawdziwy żal za grzechy zwoje i całego świata,O wiare w Boga,O wiare w świat,O wiare w Ludzi,W intencjach i o zdrowie dla ojca swietego,O odpowiedzialnąć za siebie i innych ludzi,O duchowe spardzie mnie,By Bóg by mi wybaczył te Moje wszystkie grzechy,Prosze desz o Modlitwe za Dusze Wuja Józka,Za dziatka Stanisława i za dusze w czysccu cierpioce i za błogające dusze i owszystkie dusze zmarłych by im ulżyc w czierpieniach,O miłosierdzie dla mnie i dla całego świata,O nawrócenie: Ciąci Eli,Wuja Sławka,Kuzyna Adama,Kuzyna Krystiana,Kuzynke Joanne i bym było lebij i By mieli Dobre zdrowie fizyczne i duchowe o wiare w Boga O uwolnienie ich o sztana i złych duchów i demonów,O nawrócenie całego swiata i prawdziwy zal za grzechy cały świat,O wyjscie z długu publicznego całego świata i Polski i Grecj,o Pokore,O owoce ducha świetego,O Bogactwo duchowe,O Zrozumienie Boga,O znalesienię dobrej pracy dla siebie,Bym znalasł prace po szkonczeniu szkoły,O pobrawe sytuacj rodzinej,Bym zarabiał na początek 2200 zł na miesiąc,Bym dostał się do policealnej szakoły na kierunek Technik Informatyk w Zaku w Konine,O dobre moje dobre samo poczuciue,O ratośc z życia,O oceniene sytuacj jakie jestem,O dobry rozwój tych wszystkich sytuacj na lebrze,Bym się nauczył języków obcych,Bym w przysłosci bym podrózował po świecie,O podziecie dalszej nauki po szkole,By moje zycie by było leprze,za radości i cierpienia,Ofiaruje Bogu w Trójcy Jedynemu swoje życie, prace i wszystkie sprawy dnia dzisiejszego,Prośe o uświęcenie tego wszystkiego mocą Ofiary Chrystusa i przemianę ich w godny Jego dar twojej miłości,abym stał się coraz lepszym,za Kościół, za kapłanów, o pokój na świecie, za rodziców, o zbawienie dla grzeszników, za dusze w czyśćcu cierpiące, za dzieci nienarodzone,Bym dobrze mówić,odkrycie miłości Boga do człowieka,Moje życie jest owocem miłości i może znaleźć swe spełnienie tylko w miłości,bym nie zawieść miłującego Boga i bym umiał odpowiedzieć mojej miłością na Jego miłość,o przejrzystość serca, dzięki której staje się zdolny słyszeć, widzieć i doświadczać obecności Pana,POMOC ubogim,Pomoc skrzywdzonym, zranionym przez los, o twórczą postawę i rozwijanie mych talentów,o wytrwałość i cierpliwość w chwilach niepowodzenia, upokorzenia, cierpienia i choroby,o łaskę dobrej śmierci,Zaangażowanie w pracę zdobywam środki do życia i ? zgodnie z zamiarem naszego Stwórcy ? kontynuuje dzieło stworzenia, przemieniając powierzony memu pieczy świat,o zabardzia siebie,O dobrych przyjadziół,Bym miał chędz zrobic prawo jazdy,BYm zdał prawo jazdy,Bym o Poziom wyszej w rozwju duchowym,Bym był cierpliwy,By rodzice dla nich laski: o zdrowie,o finase,o szczeście,o pokore,o wszelkie łsaki im podrzebne,By Babcia była zdrowa,o finase,o szczeście,o pokore,o nadzieje,o wszelkie łaski jej podzrebne,By Afirmacje za czeły by przynosic posądane skutki,By Prawo przyciagania by zaczeło działć,Bym dużo zarabiał,Bym osiagnął szukces w wsystkich dziecinach życia,BYm miał siłe obrzec pokusom demonów i szatana,BY bóg miłosierny mi by przebaczył mi wszystkie winy i grzechy,bym szczese się w spowiatał wi bym miał siłe isć do spowiedzi,O z mniejszenie -4 procent bezropacia,zwiekszenie pensi o 40 procent wszystkim,zwiekszenie gospodarki polski o 20 procent,o odsyskanie terytorium polski kresy wschodnie odsyska polska w pokojowy sposób,ładwiejsze znalesienie pracy w polsce po szkole po liceum i sztudiach,by akcje PKO BP by wzrastały dzienie o 20 procent,By wzrosła o 40 procent najnisza krajowa pensja,
Damian
 

Świeca trzydziestodniowa
Damian Proszę o modlitwę,Aby umiał się podnieść i odnalazł w życiu sens, prawdziwych przyjaciół i zbudował rodzinę,o Boże Błogosławieństwo dla mnie i całej mojej rodziny, zwłaszcza proszę o zdrowie i Opiekę Bożą,Proszę również z całego serca o nawrócenie moich najbliższych przyjaciół i znajomych, którzy w Pana Boga nie wierzą, lub ich wiara jest bardzo słaba, proszę o zdrowie dla taty i mamy,Dla mnie o pracę,Miej nas wszystkich w opieceom,łaskę uwolnienia od złą i nawrócenia mnie,o pojednanie w naszej rodzinie,łaskę zdrowia dla siebie i bliskich, o szczęście w domu i pomyślność naszej Ojczyzny,mocną i prawdziwą Wiarę, dobrą Nadzieję i piękną Miłość,bym maił chędz chodzienia do szkoły bym nie obszczał dni i godzin bym przechodząc cały rok szkolny i bym miał dobre oceny.Bym zariczył dobrze drugi semestr.Bym znalazł ładna,Mondrą,Pracowitą,Gospodarną,Kulturalną,Z pocuciem Humoru,Wyruzmiałą,Cierpliwa,Spogojną,Miłą,By miała syl Czyli gust do ubioru,Godna zaufania,Lojalną,Do dobre maniery,Bobrą doracynią,Była zdanowcza,By była radosna,By była sobą,By była Intelikentna,w mojm wzroście lup niszą,O demnie rok młotrzą lub w moim wieku albo rok starszą.Dobra, dziewczynę ,Bym znalazł Dobrą,ładną,Mondrą,Pracowitą,Gospodarną,Kulturalną,Z pocuciem Humoru,Wyrozumiałą,Cierpliwą,Spogojną,Miłą,By miała styl czyli gust do ubioru,Godną zaufania,Lojalną,Do dobre maniery,Dobrą doraczynią,Była zdanowcza,By była radosna,By była sobą,BY była Intelikendna,mojego wzrostu Lub niszą,rok młodszą lub w moim wieku albo rok sztarszą żonę,,o łaskę,o szczęście, o miłość, o zdrowie,o finanse,O pewność siebie,O nadzieje,O otwarcie na świat,o wyższa za Mo ocenę,O wyrazenie uczuć,O uwolnienie mię od lęków przysłosći,o wypaczenie sobie i innym wrzelkich błędów,O miłoć bezwarunkową,o Miłość czystą,O rozwój duchowy,O nawrócenie się,Za ufaniu nanowo Bogu i całemu swiatu,O zdrowie psychiczne,o zdrowie fizyczne,O nadzieje w lebrze judro,O brawdziwy żal za grzechy zwoje i całego świata,O wiare w Boga,O wiare w świat,O wiare w Ludzi,W intencjach i o zdrowie dla ojca swietego,O odpowiedzialnąć za siebie i innych ludzi,O duchowe spardzie mnie,By Bóg by mi wybaczył te Moje wszystkie grzechy,Prosze desz o Modlitwe za Dusze Wuja Józka,Za dziatka Stanisława i za dusze w czysccu cierpioce i za błogające dusze i owszystkie dusze zmarłych by im ulżyc w czierpieniach,O miłosierdzie dla mnie i dla całego świata,O nawrócenie: Ciąci Eli,Wuja Sławka,Kuzyna Adama,Kuzyna Krystiana,Kuzynke Joanne i bym było lebij i By mieli Dobre zdrowie fizyczne i duchowe o wiare w Boga O uwolnienie ich o sztana i złych duchów i demonów,O nawrócenie całego swiata i prawdziwy zal za grzechy cały świat,O wyjscie z długu publicznego całego świata i Polski i Grecj,o Pokore,O owoce ducha świetego,O Bogactwo duchowe,O Zrozumienie Boga,O znalesienię dobrej pracy dla siebie,Bym znalasł prace po szkonczeniu szkoły,O pobrawe sytuacj rodzinej,Bym zarabiał na początek 2200 zł na miesiąc,Bym dostał się do policealnej szakoły na kierunek Technik Informatyk w Zaku w Konine,O dobre moje dobre samo poczuciue,O ratośc z życia,O oceniene sytuacj jakie jestem,O dobry rozwój tych wszystkich sytuacj na lebrze,Bym się nauczył języków obcych,Bym w przysłosci bym podrózował po świecie,O podziecie dalszej nauki po szkole,By moje zycie by było leprze,za radości i cierpienia,Ofiaruje Bogu w Trójcy Jedynemu swoje życie, prace i wszystkie sprawy dnia dzisiejszego,Prośe o uświęcenie tego wszystkiego mocą Ofiary Chrystusa i przemianę ich w godny Jego dar twojej miłości,abym stał się coraz lepszym,za Kościół, za kapłanów, o pokój na świecie, za rodziców, o zbawienie dla grzeszników, za dusze w czyśćcu cierpiące, za dzieci nienarodzone,Bym dobrze mówić,odkrycie miłości Boga do człowieka,Moje życie jest owocem miłości i może znaleźć swe spełnienie tylko w miłości,bym nie zawieść miłującego Boga i bym umiał odpowiedzieć mojej miłością na Jego miłość,o przejrzystość serca, dzięki której staje się zdolny słyszeć, widzieć i doświadczać obecności Pana,POMOC ubogim,Pomoc skrzywdzonym, zranionym przez los, o twórczą postawę i rozwijanie mych talentów,o wytrwałość i cierpliwość w chwilach niepowodzenia, upokorzenia, cierpienia i choroby,o łaskę dobrej śmierci,Zaangażowanie w pracę zdobywam środki do życia i ? zgodnie z zamiarem naszego Stwórcy ? kontynuuje dzieło stworzenia, przemieniając powierzony memu pieczy świat,o zabardzia siebie,O dobrych przyjadziół,Bym miał chędz zrobic prawo jazdy,BYm zdał prawo jazdy,Bym o Poziom wyszej w rozwju duchowym,Bym był cierpliwy,By rodzice dla nich laski: o zdrowie,o finase,o szczeście,o pokore,o wszelkie łsaki im podrzebne,By Babcia była zdrowa,o finase,o szczeście,o pokore,o nadzieje,o wszelkie łaski jej podzrebne,By Afirmacje za czeły by przynosic posądane skutki,By Prawo przyciagania by zaczeło działć,Bym dużo zarabiał,Bym osiagnął szukces w wsystkich dziecinach życia,BYm miał siłe obrzec pokusom demonów i szatana,BY bóg miłosierny mi by przebaczył mi wszystkie winy i grzechy,bym szczese się w spowiatał wi bym miał siłe isć do spowiedzi,O z mniejszenie -4 procent bezropacia,zwiekszenie pensi o 40 procent wszystkim,zwiekszenie gospodarki polski o 20 procent,o odsyskanie terytorium polski kresy wschodnie odsyska polska w pokojowy sposób,ładwiejsze znalesienie pracy w polsce po szkole po liceum i sztudiach,by akcje PKO BP by wzrastały dzienie o 20 procent,By wzrosła o 40 procent najnisza krajowa pensja,
Damian
 

Świeca siedmiodniowa
Damian Proszę o modlitwę,Aby umiał się podnieść i odnalazł w życiu sens, prawdziwych przyjaciół i zbudował rodzinę,o Boże Błogosławieństwo dla mnie i całej mojej rodziny, zwłaszcza proszę o zdrowie i Opiekę Bożą,Proszę również z całego serca o nawrócenie moich najbliższych przyjaciół i znajomych, którzy w Pana Boga nie wierzą, lub ich wiara jest bardzo słaba, proszę o zdrowie dla taty i mamy,Dla mnie o pracę,Miej nas wszystkich w opieceom,łaskę uwolnienia od złą i nawrócenia mnie,o pojednanie w naszej rodzinie,łaskę zdrowia dla siebie i bliskich, o szczęście w domu i pomyślność naszej Ojczyzny,mocną i prawdziwą Wiarę, dobrą Nadzieję i piękną Miłość,bym maił chędz chodzienia do szkoły bym nie obszczał dni i godzin bym przechodząc cały rok szkolny i bym miał dobre oceny.Bym zariczył dobrze drugi semestr.Bym znalazł ładna,Mondrą,Pracowitą,Gospodarną,Kulturalną,Z pocuciem Humoru,Wyruzmiałą,Cierpliwa,Spogojną,Miłą,By miała syl Czyli gust do ubioru,Godna zaufania,Lojalną,Do dobre maniery,Bobrą doracynią,Była zdanowcza,By była radosna,By była sobą,By była Intelikentna,w mojm wzroście lup niszą,O demnie rok młotrzą lub w moim wieku albo rok starszą.Dobra, dziewczynę ,Bym znalazł Dobrą,ładną,Mondrą,Pracowitą,Gospodarną,Kulturalną,Z pocuciem Humoru,Wyrozumiałą,Cierpliwą,Spogojną,Miłą,By miała styl czyli gust do ubioru,Godną zaufania,Lojalną,Do dobre maniery,Dobrą doraczynią,Była zdanowcza,By była radosna,By była sobą,BY była Intelikendna,mojego wzrostu Lub niszą,rok młodszą lub w moim wieku albo rok sztarszą żonę,,o łaskę,o szczęście, o miłość, o zdrowie,o finanse,O pewność siebie,O nadzieje,O otwarcie na świat,o wyższa za Mo ocenę,O wyrazenie uczuć,O uwolnienie mię od lęków przysłosći,o wypaczenie sobie i innym wrzelkich błędów,O miłoć bezwarunkową,o Miłość czystą,O rozwój duchowy,O nawrócenie się,Za ufaniu nanowo Bogu i całemu swiatu,O zdrowie psychiczne,o zdrowie fizyczne,O nadzieje w lebrze judro,O brawdziwy żal za grzechy zwoje i całego świata,O wiare w Boga,O wiare w świat,O wiare w Ludzi,W intencjach i o zdrowie dla ojca swietego,O odpowiedzialnąć za siebie i innych ludzi,O duchowe spardzie mnie,By Bóg by mi wybaczył te Moje wszystkie grzechy,Prosze desz o Modlitwe za Dusze Wuja Józka,Za dziatka Stanisława i za dusze w czysccu cierpioce i za błogające dusze i owszystkie dusze zmarłych by im ulżyc w czierpieniach,O miłosierdzie dla mnie i dla całego świata,O nawrócenie: Ciąci Eli,Wuja Sławka,Kuzyna Adama,Kuzyna Krystiana,Kuzynke Joanne i bym było lebij i By mieli Dobre zdrowie fizyczne i duchowe o wiare w Boga O uwolnienie ich o sztana i złych duchów i demonów,O nawrócenie całego swiata i prawdziwy zal za grzechy cały świat,O wyjscie z długu publicznego całego świata i Polski i Grecj,o Pokore,O owoce ducha świetego,O Bogactwo duchowe,O Zrozumienie Boga,O znalesienię dobrej pracy dla siebie,Bym znalasł prace po szkonczeniu szkoły,O pobrawe sytuacj rodzinej,Bym zarabiał na początek 2200 zł na miesiąc,Bym dostał się do policealnej szakoły na kierunek Technik Informatyk w Zaku w Konine,O dobre moje dobre samo poczuciue,O ratośc z życia,O oceniene sytuacj jakie jestem,O dobry rozwój tych wszystkich sytuacj na lebrze,Bym się nauczył języków obcych,Bym w przysłosci bym podrózował po świecie,O podziecie dalszej nauki po szkole,By moje zycie by było leprze,za radości i cierpienia,Ofiaruje Bogu w Trójcy Jedynemu swoje życie, prace i wszystkie sprawy dnia dzisiejszego,Prośe o uświęcenie tego wszystkiego mocą Ofiary Chrystusa i przemianę ich w godny Jego dar twojej miłości,abym stał się coraz lepszym,za Kościół, za kapłanów, o pokój na świecie, za rodziców, o zbawienie dla grzeszników, za dusze w czyśćcu cierpiące, za dzieci nienarodzone,Bym dobrze mówić,odkrycie miłości Boga do człowieka,Moje życie jest owocem miłości i może znaleźć swe spełnienie tylko w miłości,bym nie zawieść miłującego Boga i bym umiał odpowiedzieć mojej miłością na Jego miłość,o przejrzystość serca, dzięki której staje się zdolny słyszeć, widzieć i doświadczać obecności Pana,POMOC ubogim,Pomoc skrzywdzonym, zranionym przez los, o twórczą postawę i rozwijanie mych talentów,o wytrwałość i cierpliwość w chwilach niepowodzenia, upokorzenia, cierpienia i choroby,o łaskę dobrej śmierci,Zaangażowanie w pracę zdobywam środki do życia i ? zgodnie z zamiarem naszego Stwórcy ? kontynuuje dzieło stworzenia, przemieniając powierzony memu pieczy świat,o zabardzia siebie,O dobrych przyjadziół,Bym miał chędz zrobic prawo jazdy,BYm zdał prawo jazdy,Bym o Poziom wyszej w rozwju duchowym,Bym był cierpliwy,By rodzice dla nich laski: o zdrowie,o finase,o szczeście,o pokore,o wszelkie łsaki im podrzebne,By Babcia była zdrowa,o finase,o szczeście,o pokore,o nadzieje,o wszelkie łaski jej podzrebne,By Afirmacje za czeły by przynosic posądane skutki,By Prawo przyciagania by zaczeło działć,Bym dużo zarabiał,Bym osiagnął szukces w wsystkich dziecinach życia,BYm miał siłe obrzec pokusom demonów i szatana,BY bóg miłosierny mi by przebaczył mi wszystkie winy i grzechy,bym szczese się w spowiatał wi bym miał siłe isć do spowiedzi,O z mniejszenie -4 procent bezropacia,zwiekszenie pensi o 40 procent wszystkim,zwiekszenie gospodarki polski o 20 procent,o odsyskanie terytorium polski kresy wschodnie odsyska polska w pokojowy sposób,ładwiejsze znalesienie pracy w polsce po szkole po liceum i sztudiach,by akcje PKO BP by wzrastały dzienie o 20 procent,By wzrosła o 40 procent najnisza krajowa pensja,
Damian
 

Świeca siedmiodniowa
W intencji mojej Mamy w trudnych chwilach nieuleczalnej choroby
Maria
 

Świeca wieczysta
Damian Proszę o modlitwę łaskę zdrowia dla siebie i bliskich, o szczęście w domu i pomyślność naszej Ojczyzny,mocną i prawdziwą Wiarę, dobrą Nadzieję i piękną Miłość,bym maił chędz chodzienia do szkoły bym nie obszczał dni i godzin bym przechodząc cały rok szkolny i bym miał dobre oceny.Bym zariczył dobrze drugi semestr.Bym znalazł ładna,Mondrą,Pracowitą,Gospodarną,Kulturalną,Z pocuciem Humoru,Wyruzmiałą,Cierpliwa,Spogojną,Miłą,By miała syl Czyli gust do ubioru,Godna zaufania,Lojalną,Do dobre maniery,Bobrą doracynią,Była zdanowcza,By była radosna,By była sobą,By była Intelikentna,w mojm wzroście lup niszą,O demnie rok młotrzą lub w moim wieku albo rok starszą.Dobra, dziewczynę ,Bym znalazł Dobrą,ładną,Mondrą,Pracowitą,Gospodarną,Kulturalną,Z pocuciem Humoru,Wyrozumiałą,Cierpliwą,Spogojną,Miłą,By miała styl czyli gust do ubioru,Godną zaufania,Lojalną,Do dobre maniery,Dobrą doraczynią,Była zdanowcza,By była radosna,By była sobą,BY była Intelikendna,mojego wzrostu Lub niszą,rok młodszą lub w moim wieku albo rok sztarszą żonę,,o łaskę,o szczęście, o miłość, o zdrowie,o finanse,O pewność siebie,O nadzieje,O otwarcie na świat,o wyższa za Mo ocenę,O wyrazenie uczuć,O uwolnienie mię od lęków przysłosći,o wypaczenie sobie i innym wrzelkich błędów,O miłoć bezwarunkową,o Miłość czystą,O rozwój duchowy,O nawrócenie się,Za ufaniu nanowo Bogu i całemu swiatu,O zdrowie psychiczne,o zdrowie fizyczne,O nadzieje w lebrze judro,O brawdziwy żal za grzechy zwoje i całego świata,O wiare w Boga,O wiare w świat,O wiare w Ludzi,W intencjach i o zdrowie dla ojca swietego,O odpowiedzialnąć za siebie i innych ludzi,O duchowe spardzie mnie,By Bóg by mi wybaczył te Moje wszystkie grzechy,Prosze desz o Modlitwe za Dusze Wuja Józka,Za dziatka Stanisława i za dusze w czysccu cierpioce i za błogające dusze i owszystkie dusze zmarłych by im ulżyc w czierpieniach,O miłosierdzie dla mnie i dla całego świata,O nawrócenie: Ciąci Eli,Wuja Sławka,Kuzyna Adama,Kuzyna Krystiana,Kuzynke Joanne i bym było lebij i By mieli Dobre zdrowie fizyczne i duchowe o wiare w Boga O uwolnienie ich o sztana i złych duchów i demonów,O nawrócenie całego swiata i prawdziwy zal za grzechy cały świat,O wyjscie z długu publicznego całego świata i Polski i Grecj,o Pokore,O owoce ducha świetego,O Bogactwo duchowe,O Zrozumienie Boga,O znalesienię dobrej pracy dla siebie,Bym znalasł prace po szkonczeniu szkoły,O pobrawe sytuacj rodzinej,Bym zarabiał na początek 2200 zł na miesiąc,Bym dostał się do policealnej szakoły na kierunek Technik Informatyk w Zaku w Konine,O dobre moje dobre samo poczuciue,O ratośc z życia,O oceniene sytuacj jakie jestem,O dobry rozwój tych wszystkich sytuacj na lebrze,Bym się nauczył języków obcych,Bym w przysłosci bym podrózował po świecie,O podziecie dalszej nauki po szkole,By moje zycie by było leprze,za radości i cierpienia,Ofiaruje Bogu w Trójcy Jedynemu swoje życie, prace i wszystkie sprawy dnia dzisiejszego,Prośe o uświęcenie tego wszystkiego mocą Ofiary Chrystusa i przemianę ich w godny Jego dar twojej miłości,abym stał się coraz lepszym,za Kościół, za kapłanów, o pokój na świecie, za rodziców, o zbawienie dla grzeszników, za dusze w czyśćcu cierpiące, za dzieci nienarodzone,Bym dobrze mówić,odkrycie miłości Boga do człowieka,Moje życie jest owocem miłości i może znaleźć swe spełnienie tylko w miłości,bym nie zawieść miłującego Boga i bym umiał odpowiedzieć mojej miłością na Jego miłość,o przejrzystość serca, dzięki której staje się zdolny słyszeć, widzieć i doświadczać obecności Pana,POMOC ubogim,Pomoc skrzywdzonym, zranionym przez los, o twórczą postawę i rozwijanie mych talentów,o wytrwałość i cierpliwość w chwilach niepowodzenia, upokorzenia, cierpienia i choroby,o łaskę dobrej śmierci,Zaangażowanie w pracę zdobywam środki do życia i ? zgodnie z zamiarem naszego Stwórcy ? kontynuuje dzieło stworzenia, przemieniając powierzony memu pieczy świat,o zabardzia siebie,O dobrych przyjadziół,Bym miał chędz zrobic prawo jazdy,BYm zdał prawo jazdy,Bym o Poziom wyszej w rozwju duchowym,Bym był cierpliwy,By rodzice dla nich laski: o zdrowie,o finase,o szczeście,o pokore,o wszelkie łsaki im podrzebne,By Babcia była zdrowa,o finase,o szczeście,o pokore,o nadzieje,o wszelkie łaski jej podzrebne,By Afirmacje za czeły by przynosic posądane skutki,By Prawo przyciagania by zaczeło działć,Bym dużo zarabiał,Bym osiagnął szukces w wsystkich dziecinach życia,BYm miał siłe obrzec pokusom demonów i szatana,BY bóg miłosierny mi by przebaczył mi wszystkie winy i grzechy,bym szczese się w spowiatał wi bym miał siłe isć do spowiedzi,O z mniejszenie -4 procent bezropacia,zwiekszenie pensi o 40 procent wszystkim,zwiekszenie gospodarki polski o 20 procent,o odsyskanie terytorium polski kresy wschodnie odsyska polska w pokojowy sposób,ładwiejsze znalesienie pracy w polsce po szkole po liceum i sztudiach,by akcje PKO BP by wzrastały dzienie o 20 procent,By wzrosła o 40 procent najnisza krajowa pensja,
Damian
 

Świeca trzydziestodniowa
Damian Proszę o modlitwę łaskę zdrowia dla siebie i bliskich, o szczęście w domu i pomyślność naszej Ojczyzny,mocną i prawdziwą Wiarę, dobrą Nadzieję i piękną Miłość,bym maił chędz chodzienia do szkoły bym nie obszczał dni i godzin bym przechodząc cały rok szkolny i bym miał dobre oceny.Bym zariczył dobrze drugi semestr.Bym znalazł ładna,Mondrą,Pracowitą,Gospodarną,Kulturalną,Z pocuciem Humoru,Wyruzmiałą,Cierpliwa,Spogojną,Miłą,By miała syl Czyli gust do ubioru,Godna zaufania,Lojalną,Do dobre maniery,Bobrą doracynią,Była zdanowcza,By była radosna,By była sobą,By była Intelikentna,w mojm wzroście lup niszą,O demnie rok młotrzą lub w moim wieku albo rok starszą.Dobra, dziewczynę ,Bym znalazł Dobrą,ładną,Mondrą,Pracowitą,Gospodarną,Kulturalną,Z pocuciem Humoru,Wyrozumiałą,Cierpliwą,Spogojną,Miłą,By miała styl czyli gust do ubioru,Godną zaufania,Lojalną,Do dobre maniery,Dobrą doraczynią,Była zdanowcza,By była radosna,By była sobą,BY była Intelikendna,mojego wzrostu Lub niszą,rok młodszą lub w moim wieku albo rok sztarszą żonę,,o łaskę,o szczęście, o miłość, o zdrowie,o finanse,O pewność siebie,O nadzieje,O otwarcie na świat,o wyższa za Mo ocenę,O wyrazenie uczuć,O uwolnienie mię od lęków przysłosći,o wypaczenie sobie i innym wrzelkich błędów,O miłoć bezwarunkową,o Miłość czystą,O rozwój duchowy,O nawrócenie się,Za ufaniu nanowo Bogu i całemu swiatu,O zdrowie psychiczne,o zdrowie fizyczne,O nadzieje w lebrze judro,O brawdziwy żal za grzechy zwoje i całego świata,O wiare w Boga,O wiare w świat,O wiare w Ludzi,W intencjach i o zdrowie dla ojca swietego,O odpowiedzialnąć za siebie i innych ludzi,O duchowe spardzie mnie,By Bóg by mi wybaczył te Moje wszystkie grzechy,Prosze desz o Modlitwe za Dusze Wuja Józka,Za dziatka Stanisława i za dusze w czysccu cierpioce i za błogające dusze i owszystkie dusze zmarłych by im ulżyc w czierpieniach,O miłosierdzie dla mnie i dla całego świata,O nawrócenie: Ciąci Eli,Wuja Sławka,Kuzyna Adama,Kuzyna Krystiana,Kuzynke Joanne i bym było lebij i By mieli Dobre zdrowie fizyczne i duchowe o wiare w Boga O uwolnienie ich o sztana i złych duchów i demonów,O nawrócenie całego swiata i prawdziwy zal za grzechy cały świat,O wyjscie z długu publicznego całego świata i Polski i Grecj,o Pokore,O owoce ducha świetego,O Bogactwo duchowe,O Zrozumienie Boga,O znalesienię dobrej pracy dla siebie,Bym znalasł prace po szkonczeniu szkoły,O pobrawe sytuacj rodzinej,Bym zarabiał na początek 2200 zł na miesiąc,Bym dostał się do policealnej szakoły na kierunek Technik Informatyk w Zaku w Konine,O dobre moje dobre samo poczuciue,O ratośc z życia,O oceniene sytuacj jakie jestem,O dobry rozwój tych wszystkich sytuacj na lebrze,Bym się nauczył języków obcych,Bym w przysłosci bym podrózował po świecie,O podziecie dalszej nauki po szkole,By moje zycie by było leprze,za radości i cierpienia,Ofiaruje Bogu w Trójcy Jedynemu swoje życie, prace i wszystkie sprawy dnia dzisiejszego,Prośe o uświęcenie tego wszystkiego mocą Ofiary Chrystusa i przemianę ich w godny Jego dar twojej miłości,abym stał się coraz lepszym,za Kościół, za kapłanów, o pokój na świecie, za rodziców, o zbawienie dla grzeszników, za dusze w czyśćcu cierpiące, za dzieci nienarodzone,Bym dobrze mówić,odkrycie miłości Boga do człowieka,Moje życie jest owocem miłości i może znaleźć swe spełnienie tylko w miłości,bym nie zawieść miłującego Boga i bym umiał odpowiedzieć mojej miłością na Jego miłość,o przejrzystość serca, dzięki której staje się zdolny słyszeć, widzieć i doświadczać obecności Pana,POMOC ubogim,Pomoc skrzywdzonym, zranionym przez los, o twórczą postawę i rozwijanie mych talentów,o wytrwałość i cierpliwość w chwilach niepowodzenia, upokorzenia, cierpienia i choroby,o łaskę dobrej śmierci,Zaangażowanie w pracę zdobywam środki do życia i ? zgodnie z zamiarem naszego Stwórcy ? kontynuuje dzieło stworzenia, przemieniając powierzony memu pieczy świat,o zabardzia siebie,O dobrych przyjadziół,Bym miał chędz zrobic prawo jazdy,BYm zdał prawo jazdy,Bym o Poziom wyszej w rozwju duchowym,Bym był cierpliwy,By rodzice dla nich laski: o zdrowie,o finase,o szczeście,o pokore,o wszelkie łsaki im podrzebne,By Babcia była zdrowa,o finase,o szczeście,o pokore,o nadzieje,o wszelkie łaski jej podzrebne,By Afirmacje za czeły by przynosic posądane skutki,By Prawo przyciagania by zaczeło działć,Bym dużo zarabiał,Bym osiagnął szukces w wsystkich dziecinach życia,BYm miał siłe obrzec pokusom demonów i szatana,BY bóg miłosierny mi by przebaczył mi wszystkie winy i grzechy,bym szczese się w spowiatał wi bym miał siłe isć do spowiedzi,O z mniejszenie -4 procent bezropacia,zwiekszenie pensi o 40 procent wszystkim,zwiekszenie gospodarki polski o 20 procent,o odsyskanie terytorium polski kresy wschodnie odsyska polska w pokojowy sposób,ładwiejsze znalesienie pracy w polsce po szkole po liceum i sztudiach,by akcje PKO BP by wzrastały dzienie o 20 procent,By wzrosła o 40 procent najnisza krajowa pensja,
Damian
 

Świeca siedmiodniowa
Damian Proszę o modlitwę łaskę zdrowia dla siebie i bliskich, o szczęście w domu i pomyślność naszej Ojczyzny,mocną i prawdziwą Wiarę, dobrą Nadzieję i piękną Miłość,bym maił chędz chodzienia do szkoły bym nie obszczał dni i godzin bym przechodząc cały rok szkolny i bym miał dobre oceny.Bym zariczył dobrze drugi semestr.Bym znalazł ładna,Mondrą,Pracowitą,Gospodarną,Kulturalną,Z pocuciem Humoru,Wyruzmiałą,Cierpliwa,Spogojną,Miłą,By miała syl Czyli gust do ubioru,Godna zaufania,Lojalną,Do dobre maniery,Bobrą doracynią,Była zdanowcza,By była radosna,By była sobą,By była Intelikentna,w mojm wzroście lup niszą,O demnie rok młotrzą lub w moim wieku albo rok starszą.Dobra, dziewczynę ,Bym znalazł Dobrą,ładną,Mondrą,Pracowitą,Gospodarną,Kulturalną,Z pocuciem Humoru,Wyrozumiałą,Cierpliwą,Spogojną,Miłą,By miała styl czyli gust do ubioru,Godną zaufania,Lojalną,Do dobre maniery,Dobrą doraczynią,Była zdanowcza,By była radosna,By była sobą,BY była Intelikendna,mojego wzrostu Lub niszą,rok młodszą lub w moim wieku albo rok sztarszą żonę,,o łaskę,o szczęście, o miłość, o zdrowie,o finanse,O pewność siebie,O nadzieje,O otwarcie na świat,o wyższa za Mo ocenę,O wyrazenie uczuć,O uwolnienie mię od lęków przysłosći,o wypaczenie sobie i innym wrzelkich błędów,O miłoć bezwarunkową,o Miłość czystą,O rozwój duchowy,O nawrócenie się,Za ufaniu nanowo Bogu i całemu swiatu,O zdrowie psychiczne,o zdrowie fizyczne,O nadzieje w lebrze judro,O brawdziwy żal za grzechy zwoje i całego świata,O wiare w Boga,O wiare w świat,O wiare w Ludzi,W intencjach i o zdrowie dla ojca swietego,O odpowiedzialnąć za siebie i innych ludzi,O duchowe spardzie mnie,By Bóg by mi wybaczył te Moje wszystkie grzechy,Prosze desz o Modlitwe za Dusze Wuja Józka,Za dziatka Stanisława i za dusze w czysccu cierpioce i za błogające dusze i owszystkie dusze zmarłych by im ulżyc w czierpieniach,O miłosierdzie dla mnie i dla całego świata,O nawrócenie: Ciąci Eli,Wuja Sławka,Kuzyna Adama,Kuzyna Krystiana,Kuzynke Joanne i bym było lebij i By mieli Dobre zdrowie fizyczne i duchowe o wiare w Boga O uwolnienie ich o sztana i złych duchów i demonów,O nawrócenie całego swiata i prawdziwy zal za grzechy cały świat,O wyjscie z długu publicznego całego świata i Polski i Grecj,o Pokore,O owoce ducha świetego,O Bogactwo duchowe,O Zrozumienie Boga,O znalesienię dobrej pracy dla siebie,Bym znalasł prace po szkonczeniu szkoły,O pobrawe sytuacj rodzinej,Bym zarabiał na początek 2200 zł na miesiąc,Bym dostał się do policealnej szakoły na kierunek Technik Informatyk w Zaku w Konine,O dobre moje dobre samo poczuciue,O ratośc z życia,O oceniene sytuacj jakie jestem,O dobry rozwój tych wszystkich sytuacj na lebrze,Bym się nauczył języków obcych,Bym w przysłosci bym podrózował po świecie,O podziecie dalszej nauki po szkole,By moje zycie by było leprze,za radości i cierpienia,Ofiaruje Bogu w Trójcy Jedynemu swoje życie, prace i wszystkie sprawy dnia dzisiejszego,Prośe o uświęcenie tego wszystkiego mocą Ofiary Chrystusa i przemianę ich w godny Jego dar twojej miłości,abym stał się coraz lepszym,za Kościół, za kapłanów, o pokój na świecie, za rodziców, o zbawienie dla grzeszników, za dusze w czyśćcu cierpiące, za dzieci nienarodzone,Bym dobrze mówić,odkrycie miłości Boga do człowieka,Moje życie jest owocem miłości i może znaleźć swe spełnienie tylko w miłości,bym nie zawieść miłującego Boga i bym umiał odpowiedzieć mojej miłością na Jego miłość,o przejrzystość serca, dzięki której staje się zdolny słyszeć, widzieć i doświadczać obecności Pana,POMOC ubogim,Pomoc skrzywdzonym, zranionym przez los, o twórczą postawę i rozwijanie mych talentów,o wytrwałość i cierpliwość w chwilach niepowodzenia, upokorzenia, cierpienia i choroby,o łaskę dobrej śmierci,Zaangażowanie w pracę zdobywam środki do życia i ? zgodnie z zamiarem naszego Stwórcy ? kontynuuje dzieło stworzenia, przemieniając powierzony memu pieczy świat,o zabardzia siebie,O dobrych przyjadziół,Bym miał chędz zrobic prawo jazdy,BYm zdał prawo jazdy,Bym o Poziom wyszej w rozwju duchowym,Bym był cierpliwy,By rodzice dla nich laski: o zdrowie,o finase,o szczeście,o pokore,o wszelkie łsaki im podrzebne,By Babcia była zdrowa,o finase,o szczeście,o pokore,o nadzieje,o wszelkie łaski jej podzrebne,By Afirmacje za czeły by przynosic posądane skutki,By Prawo przyciagania by zaczeło działć,Bym dużo zarabiał,Bym osiagnął szukces w wsystkich dziecinach życia,BYm miał siłe obrzec pokusom demonów i szatana,BY bóg miłosierny mi by przebaczył mi wszystkie winy i grzechy,bym szczese się w spowiatał wi bym miał siłe isć do spowiedzi,O z mniejszenie -4 procent bezropacia,zwiekszenie pensi o 40 procent wszystkim,zwiekszenie gospodarki polski o 20 procent,o odsyskanie terytorium polski kresy wschodnie odsyska polska w pokojowy sposób,ładwiejsze znalesienie pracy w polsce po szkole po liceum i sztudiach,by akcje PKO BP by wzrastały dzienie o 20 procent,By wzrosła o 40 procent najnisza krajowa pensja,
Damian
 

Świeca wieczysta
O zdrowie wiarę i miłosierdzie Boże dla Grzegorza Jacka siostry Renaty oraz rodziców Iwonę i Marka
Marek
 

Świeca siedmiodniowa
Za duszę S.P. Alicji i Stanisława Balonek oraz znalezienie dobrej pracy dla Grzegorza
Grzegorz
 

Świeca siedmiodniowa
Blagam PANA BOGA o uzdrowienie mnie z choroby mozgu
KRZYSZTOF
 

Świeca wieczysta
Prośba o potrzebne łaski dla całej rodziny , o uzdrowienie duchowe dla nas proszę takze o potomstwo dla synowej i syna zofia
Zofia
 

Świeca siedmiodniowa
Prośba o to abym w tym roku zaszła w ciążę i urodziła zdrowego dzidziusia.
Monia
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o modlitwę w intencji mojej przyjaciółki, która na miesiąc (od jutra) jedzie do szpitala.
Magdalena
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę Boga o bardzo zdanie egzaminów i pomoc w nadchodzących wyborach..
Paulina
 

Świeca wieczysta
Proszę dobrego Boga o dar nieba dla mojego zmarłego wuja Krzysztofa, prosze o łaskę zdrowia dla mnie, męża, moich dzieci, rodziców i rodziny ,o to aby moj syn dobrze się uczył i nie wpadł w złe towarzystwo oraz o porzucenie przez mojego męża nałogu alkoholowego.
Katarzyna
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwe abym odzyskała wiarę w siebie,miała więcej cierpliwosci w sobie a przede wszystkim aby moje stany depresyjne i nerwicowe odeszły na zawsze.Maryjo Matko Nasza błagamy Cię o pomoc.Ratuj Nas w każdej ciężkiej dla nas chwili.
ANNA
 

Świeca siedmiodniowa
O Matko Boska, Królowo Litwy i Polski, do Twego Serca Niepokalanego uciekamy się! Prosimy Cię w Imieniu Syna Twego a Pana Boga i Króla naszego Jezusa Chrystusa o modlitwie do naszego Boga o zbawieniu zmarłych ś.p.: Aleksandr Paszkiewicz, Aleksandr Wasilewski, Karolina Wasilewska z domu Borejsza, Adam Paszkiewicz, Antonina Paszkiewicz z domu Wasilewskich, Regina Miłowidowa z domu Paszkiewicz, Anton Paszkiewicz, Petronela (Nełła) Pietraszkiewicz z domu Paszkiewicz, Julia Dobrzycka z domu Paszkiewicz, Maria Paszkowska z domu Paszkiewicz, Janina (Anna) Paszkiewicz, Józef, Henadź, Roman, Taciana, Fiodor, Dmitro Pietriw, Anna Pietrowa z domu Macocha, Melania Macocha, Paweł, Jerzy Macocha, Fiodor Macocha, Wasyl Olich, Wiktor, Iwan Miłowidow, Michał Miłowidow, Wasil, Natalia, Ksenia Miłowidowa, Walentij Miłowidow, Jeremiasz Mikołajew, Uliana Mikołajewa, Mikołaj Pienkrat, Oleh Pienkrat, Matwej Sawczenko, Paweł Sawczenko, Iwan, Ksenia Sawczenko z domu Klusowych, Jakow Sawczenko, Piełagieja Sawczenko, Melania Sawczenko, Ksenia Sawczenko, Łazarz Sawczenko, Włodzimierz Sawczenko, Wiktor Sawczenko, Gierasim Sawczenko, Iwan Klusow, Pimen Klusow, Awchim Klusow, Nikifor Klusow, Paweł Klusow, Łazarz Klusow, Denis Klusow, Natalia, Iwan Moszko, Siemion Legowicz, Piotr Legowicz, Iwan, Olha Legowicz, Mikołaj Legowicz, Olha Legowicz, Aleksiej Legowicz, Janina Sielicka, Wiktorja, Franc, Jerzy, Joanna, Ksenia, Włodzimierz, Aleksandr, Anton Anoszko, Nina Pietuchowa, Stanisław Kaprałow, Walentij Kalinowski, Maja Milejkowska, Aleksandr Pikulik, Władisława Papina z domu Iosielewiczów, Józef Iosielewicz, Bolesława Iosielewicz z domu Ostrowskich, Pawlina Ostrowska, Ksawery Ostrowski, Paweł Ostrowski, Lubow Osmołowska. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a Światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
Andrzej i Taciana
 

Świeca wieczysta
Pragne abysmy z mezem byli prawdziwymi swiatkami Jezusa, a po smierci otrzymali wieczne zbawienie.
Grazyna
 

Świeca trzydziestodniowa
Matko Fatimska proszę Cię o pomoc finansową w spłacie długu za mieszkanie. Jarosław
Jarosław
 

Świeca siedmiodniowa
o zdanie egzaminu i zdrowie babci
sonia
 

Świeca trzydziestodniowa
W intencji Przemysława - o wiarę, nadzieję i miłość. Aby umiał się podnieść i odnalazł w życiu sens, prawdziwych przyjaciół i zbudował rodzinę.
Grzegorz
 

Świeca trzydziestodniowa
blagam cie matuchno o nawrocenie i wyrwanie z nalogow adama o nawrocenie grzesznikow w rodzinie o laske zdrowia dla chorych i blagam cie matuchno abys mnie uzdrowila z tej strasznej mojej choroby bardzo cie prosze matuchno wysluchaj mnie
Maria
 

Świeca siedmiodniowa
O Matko Boska, Królowo Litwy i Polski, do Twego Serca Niepokalanego uciekamy się! Prosimy Cię w Imieniu Syna Twego a Pana Boga i Króla naszego Jezusa Chrystusa o modlitwie do naszego Boga o wzmocnieniu w Chrystusie i Boskich łaskach dla naszych biskupów i duszpasterzy, dla ks. Jerzy Sańko, ks. Karola Tomeckiego, ks. Wincenta Witalisa Myszony, o. Piotra Rudkowskiego OP, o. Romana Schulca OP, o. Witala Sapiegi OP, klauzurowej s. Teresy, s. Wolhi Katarzyny Muskiej OPs i wszystkich regularnych i świeckich dominikanów na Litwie-Białorusi. Dziękujemy Ci, Boże, za wszystko! Chwała Tobie, Panie! Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
Andrzej i Taciana
 

Świeca wieczysta
Proszę o Boże Błogosławieństwo dla mnie i całej mojej rodziny, zwłaszcza proszę o zdrowie i Opiekę Bożą dla Kasi i Joli. Proszę również z całego serca o nawrócenie moich najbliższych przyjaciół i znajomych, którzy w Pana Boga nie wierzą, lub ich wiara jest bardzo słaba.
Magdalena
 

Świeca trzydziestodniowa
Maryjo Fatimska proszę o zdrowie dla taty i mamy.Dla brata.Dla mnie o pracę.Miej nas wszystkich w opiece.
Monika
 

Świeca wieczysta
Proszę o łaskę uwolnienia od złą i nawrócenia dla męża Jacka i nawrócenia na żywą wiarę dla córki Magdaleny. Prosze o dobrego, jak św. Józef, męża dla niej, by jesli to zgodne z wolą Pana Boga, założyli szczęśliwą rodzinę. Prosze o pojednanie w naszej rodzinie i o szczęśliwą śmierć dla mnie i mamy Sabiny.Proszę o łaske nawrócenia dla brata Waldemara i jego żony Natalii, dzieci - Tomasza i Anny z mężem Borysem. Prosze o moje uzdrowienie . Maria
Maria
 

Świeca wieczysta
Matko Boża, Ty, która znasz smutek matki zatroskanej cierpieniem swojego dziecka, błagam Cię uproś łaski potrzebne mojej córeczce Zuzi. Proszę Cię o cud uzdrowienia jej chorych płuc, o uleczenie jej ze wszystkich innych chorób i dolegliwości. Zabierz jej cierpienie i podaruj jej troszkę tej ziemskiej, dziecięcej radości, choć trochę świadomości i samodzielności. Maryjo, Matko moja Tobie oddaję moje dziecko, Twej nieustającej opiece ją zawierzam i o zdrowie dla niej Cię błagam.
Agnieszka
 

Świeca siedmiodniowa
Prosze Boga o pojednanie, zgode i milosc w naszym malzenstwie. Tomasz
Tomasz
 

Świeca siedmiodniowa
Za moją mamę. O siły dla niej pop nieudanej operacji oka. O to, żeby zawsze czuła przy sobie obecność Pana i codziennie się uśmiechała. Aby stan jej oka się poprawił i znowu normalnie widziała. Aby w jej życiu działo się według woli Bożej.
Agnieszka
 

Świeca wieczysta
Błagam o łaskę zdrowia dla siebie,moich dzieci i męża,o szczęście w domu-powrót męża,jego nawrócenie,nawrócenie dzieci.Chcę podziękować za otrzymaną łaskę wiary.
Hanna
 

Świeca trzydziestodniowa
Mateńko Ukochana zwracam się do Ciebie z prośbą o to byś w zdrowiu i kłopotach opiekowała się moimi najbliższymi, siostrę uwolniła z choroby i pomogła jej znaleźć pracę oraz kogoś, kto by ją pokochał. Wstaw się też za mną u Swego Syna najmilszego, bym umiała znaleźć sens tego wszystkiego, co się wokół mnie dzieje i spotkała miłość, a mojemu przyjacielowi pomóż wyjść z nałogu i wrócić na łono Koscioła.
Maria
 

Świeca siedmiodniowa
o łaskę zdrowia dla Daniela
Lucyna i Ryszard
 

Świeca siedmiodniowa
O pokój na świecie, o to by miłość zawsze zwyciężała zło i chciwość ludzi, aby Sprawiedliwość i prawda zawsze znalazły drogę do ludzkich serc... oraz o zdrowie dla całej mojej rodziny, psa i mojego ulubionego Profesora.
Agnieszka
 

Świeca siedmiodniowa
Matko kochana Fatimska z całego serca proszę Cię o łaskę zdrowia dla kolegi Marka o błogosławieństwo Boże dla mojej rodziny i wszystkich bezrobotnych, bezdomnych i cierpiących.
Janusz
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę w intecjii pomocy w nauce Rafałka
Rafał
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia moich oczu Rafałka.
Rafał
 

Świeca wieczysta
Podziękowanie za obfite Łaski Boże,a również gorąca prośba o łaskę głębokiej Wiary, pełną ufność PANU BOGU dla siebie, męża,dzieci :Pawła z Gosią i Izą, Jacka z Anią, Bogusią i Krzysiem, Rafała z Edytą i Olkiem, Iwony z narzeczonym Staszkiem, Ewy, Kasi,Marysi, Ani i całej rodziny.Proszę również o dobrych zięciów, mądre wnuki, o Miłość w naszych rodzinach, o długie i mądre życie, o pokój dla Polski i całego świata. Prosi Jadwiga
Jadwiga
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę w intencji mojej rodziny o dobre wychowanie dzieci Karoliny,Pawła,Karola i Jakuba.Błogosław Panie mojemu mężowi Piotrowi.Pozwól chodzić mojej mamie.Za naszą Ojczyznę.O siły w prowadzeniu domu.....Za Kapłanów Ks Jarka,Ks Czesława,KS Marka Dominika,Macieja Michała naszego Proboszcza,moją młodzież gimnazjalną.Panie błogosław nam wszystkim.Jagoda
Jadwiga
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o pomoc w nauce, oraz rozeznanie drogi życiowej.
Adrian
 

Świeca siedmiodniowa
Za zmarłą mamę mojego teścia.
Adrian
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o modlitwie za moją mame, żeby była zdrowa bo nie dawno miała operacje.
Przemysław
 

Świeca wieczysta
Mam nie określone powołanie do Seminarium i chciałbym żeby ktoś mi pomógł mi w modlitwie o rozpoznanie czy to jest właśnie moja ścieżka życiowa, czyli kapłaństwo.
Przemysław
 

Świeca siedmiodniowa
Boże, pomóż, aby żaden człowiek, dziecko, zwierze, nie cierpiał ani nie był głodny... Aby ludzie przestali gonić za pieniędzmi, aby skończyła się obłuda, zakłamanie i nienawiść... Amen.
Monika
 

Świeca siedmiodniowa
Dziękuję za wszystko co do tej pory otrzymałam i za to czego nie otrzymałam.Proszę o pozytywne zmiany w moim życiu.Te duchowe i bardziej przyziemne, czyli finansowe. Zdrowia na duszy i w ciele.Dziękuję za modlitwę. Anna Maria Magdalena
Anna
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o Światło Ducha Świętego oraz o pomyślne zdanie egzaminu maturalnego.
Kornelia
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o uzdrowienie z choroby nowotworowej mojego brata Piotrka. O potrzebne łaski dla całej rodziny i o dobrego, kochającego męża dla mnie.
Lucyna
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o to,by spełniły się wszystkie intencje o które wcześniej prosiłam,związane z moją najbliższą rodziną i ze mną oraz Michaelem Jacksonem.
Ewelina
 

Świeca trzydziestodniowa
Marian z Elbląga modlitwa w intencji córki Edyty o zdanie egzaminu ustnego z kardiologii
Marian
 

Świeca siedmiodniowa
O zgodę i miłość i zrozumienie w naszej rodzinie
Tomasz
 

Świeca trzydziestodniowa
W przezwyciężaniu słabości i grzechu, oraz obłudnych i chańbiących nałogów
Kamil
 

Świeca wieczysta
Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko powiedział kiedyś, że \"KROCZYĆ DO ZWYCIĘSTWA MOŻNA TYLKO Z BOGIEM...\" Zapalam zatem święcę wieczystą, ponieważ z całego serca pragnę, aby zawsze się modlono w intencji Zwycięstwa Matki Najświętszej... aby zapowiadane przez Wielkiego Prymasa Kard. A. Hlonda \"Zwycięstwo przyszło przez Maryję\" w naszych sercach, rodzinach, w całej Ojczyźnie i na całym świecie. \"MIŁOŚĆ i PRAWDĘ można ukrzyżować, ale nie można zabić. Tam na Krzyżu, PRAWDA i MIŁOŚĆ odniosły triumf nad złem, nad śmiercią, nad nienawiścią.\" (Ks. J. Popiełuszko, 27 marca 1983) \"VICTORIA SI ERIT...\" Amen. Anita Wereska
Anita
 

Świeca trzydziestodniowa
O zdrowie dla Dominiki. O uzdrowienie i ulgę w cierpieniu dla Darka. O nawrócenie Adama i Macieja.
Kinga
 

Świeca siedmiodniowa
O łaskę prawdziwej wiary w Boga w Trójcy Świętej Jedynego dla mojej siostry Doroty i siłę do zerwania z grzechem i rozeznanie jedynej Drogi i Prawdy jaką powinna poznać i nią żyć!
WOJCIECH
 

Świeca siedmiodniowa
O Matko Boska, Królowo Litwy i Polski, do Twego Serca Niepokalanego uciekamy się! Prosimy Cię w Imieniu Syna Twego a Pana Boga i Króla naszego Jezusa Chrystusa o modlitwie do naszego Boga o zbawieniu dawno zmarłych ś.p. Konstancji i Adolfa Weryha-Darewskich herbu Wasylissa. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a Światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
Andrzej i Taciana
 

Świeca siedmiodniowa
Bardzo proszę o modlitwę w intencji mądrości i cierpliwości w samotnym wychowywaniu córeczki, o nawrócnie dla jej ojca oraz o łaskę pogłębiania swojej wiary.Edyta
Edyta
 

Świeca wieczysta
O łaski i dary Ducha Świętego oraz o błogosławieństwo Boże dla naszej rodziny. O pomoc NMP w rozwiązywaniu spraw trudnych i beznadziejnych. Niech czuwa nad nami i ma w Swej opiece nasze dzieci,firmę i Ojczyznę. Błagamy o życie wieczne dla naszych rodziców,krewnych i znajomych.
Wanda i Andrzej
 

Świeca siedmiodniowa
Dobry Boże, który w swoim wielkim Miłosierdziu chronisz Polskę od bez mała Tysiąca lat! Tobie kornie chylę głowę, klękam przed Twoim obliczem, którego blask rozświetla mroki historii. Błagam Cię, o Wszechmocny, ażebyś uchronił Polaków od zepsucia jadem zachodnich wzorców. Proszę Cię, rozpalaj w Polakach zawsze i wszędzie, tych w Polsce i za granicą, nasze głębokie, Polskie wartości: BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Wspieraj walczących o prawdę Smoleńską, ale nader wszystko daj Polakom siłę, ażebyśmy się zjednoczyli, tak jak i nieraz w historii. Daj zbawienie, prosimy Ciebie Ojcze, dla tych, którzy zostali brutalnie wymordowani w 1940 roku przez sowietów. Błagamy, daj zbawienie zmarłemu Panu Prezydentowi, oraz reszcie osób, które w 2010 roku leciały, ażeby obchodzić straszliwe wydarzenia, które dziś próbuje się zamieść pod dywan poprawności politycznej i dyplomatycznej. Boże, wspomagaj nas!
Maciek
 

Świeca siedmiodniowa
O Matko Boska, Królowo Litwy i Polski, do Twego Serca Niepokalanego uciekamy się! Prosimy Cię w Imieniu Syna Twego a Pana Boga i Króla naszego Jezusa Chrystusa o modlitwie do naszego Boga o wzmocnieniu i pocieszeniu w Chrystusie, zwolnieniu od wszelkiego duchownego i moralnego zła, prawdziwym nawróceniu do Boga, wierności i oddaności Panu Bogu dla Włodimierza (m. Wiciebsk na Litwie-Białorusi) i bliskich jego. Dziękujemy Ci, Boże, za wszystko! Chwała Tobie, Panie! Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
Andrzej i Taciana
 

Świeca siedmiodniowa
O nawrócenie męża Mirosława
Katarzyna
 

Świeca siedmiodniowa
o nowa milosc z wzajemnoscia
ula
 

Świeca trzydziestodniowa
Bardzo proszę o modlitwę w intencji nawrócenia mojego męża Zbigniewa i syna Mirosława, aby mogli poznać i docenić wartość Mszy Św.Proszę o zgodę, pojednanie i miłość w naszym małżeństwie i rodzinie,aby mąż potrafił uwolnić się od kobiety i ludzi,którzy nim manipulują i niszczą naszą rodzinę. Helena Chwała Panu!
Helena
 

Świeca siedmiodniowa
PROSZĘ O MODLITWĘ ZA MOJEGO TATĘ DANIELA SARNECKIEGO
RAFAŁ
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o nawrócenie Emila, który utracił wiarę w Boga oraz o mądre podejmowanie decyzji życiowych przez Agnieszkę i Łukasza. Maria
Maria
 

Świeca siedmiodniowa
O Matko Boska, Królowo Litwy i Polski, do Twego Serca Niepokalanego uciekamy się! Prosimy Cię w Imieniu Syna Twego a Pana Boga i Króla naszego Jezusa Chrystusa o modlitwie do naszego Boga o prawdziwej pokucie dla mej duże chorej rodzicielki Swietłany córki Walentija Miłowidowa (m. Mińsk na Litwie-Białorusi) i dla naszych bliskich, o wzmocnieniu i pocieszeniu w Chrystusie, zwolnieniu od wszelkiego duchownego i moralnego zła, prawdziwym nawróceniu do Boga, wierności i oddaności Panu Bogu. Dziękujemy Ci, Boże, za wszystko! Chwała Tobie, Panie! Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
Andrej
 

Świeca siedmiodniowa
Dziekując Padre PIO za opiekę , proszę o nie opuszczanie mnie i mojej rodziny .Barbara z Tomaszowa Maz.
Barbara
 

Świeca trzydziestodniowa
Dziękuję za łaskę wiary. Proszę o nawrócenie i łaskę wiary dla ojca Henryka - ateisty, siostry Zyty oraz brata męża Artura.
Agnieszka
 

Świeca trzydziestodniowa
O odwagę dla mnie do kroczenia za Chrystusem, o wielką miłość i o to bym pełniła wolę Pana.
Karolina
 

Świeca trzydziestodniowa
Prosze o modlitwe za moja przyjaciolke Ele Wiklund, ktora zmarla po wielu cierpieniach w dniu Wielkanocy o 3 rano. Ela w lutym dowiedziala sie o powrocie choroby nowotworowej, tym razem z przerzutami. Otrzymala 2 chemioterapie, 3 juz jej nie podali. Ela tak bardzo pragnela zblizyc sie do Boga, od ktorego oddalila sie w ciagu 30 lat zycia za granica. Mam nadzieje, ze udalo jej sie pojednac z Milosiernym Bogiem, ktory widzial jak wielkie serce miala Ela. Prosze o modlitwe o pokoj dla duszy mojej kochanej Eli, ktora zostawila w zalobie syna, brata z rodzina i przyjaciol. Kasia
Kasia
 

Świeca trzydziestodniowa
O szczęśliwą operacje i o zdrowie
Elżbieta
 

Świeca trzydziestodniowa
Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, o cud uzdrowienia dla Elwiry z raka. Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo i Pod Twą Obronę, o godz. 20.00
Zbigniew
 

Świeca siedmiodniowa
O nawrócenie rodzeństwa - siostry i brata, aby zanurzyli się w wieczystej Miłości.
Justyna
 

Świeca trzydziestodniowa
uratowanie małżeństwa
Agata
 

Świeca siedmiodniowa
Dziękuję za pomoc w oczyszczeniu z fałszywego oskarżenia w pracy. Proszę o pomoc w zmianie miejsca pracy.
Aldona
 

Świeca siedmiodniowa
Upraszam Matkę Bożą Fatimską o łaskę zdrowia dla mnie, o pomyślność w rodzinnych sprawach i dobre wybory zgodne z wolą Bożą dla moich dzieci. Proszę także w 2-gą rocznice katastrofy smoleńskiej o zbawienie wieczne dla Marii i Lecha Kaczyńskich i pozostałych ofiar tej katastrofy, oraz aby dobry Bóg wyprowadził z tego nieszczęścia opamiętanie i dobro dla Ojczyzny naszej.
Bernadetta
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę za Konrada o nawrócenie i walkę ze samym sobą
Marcin
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę za mojego syna Sebastiana,oraz za moją rodzinę. O opiekę Najświętszej Panienki. Monika
Monika
 

Świeca siedmiodniowa
proszę o modlitwe w intencji moich rodziców.. Aby nawrócili się i przestali mnie tak krzywdzic.. Proszę rownież o modlitwe za mnie, żebym nie bała się zaufac Panu Bogu i oddała mu swe życie, bo On ma dla mnie najlepszy plan..
Gabriela
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże proszę Cię pomóż mi pozbyć się wszystkich lęków, strachów, niepokojów, ciemności. Pomóż mi iść tylko drogą miłości i światła, prowadź mnie przez życie abym mogła żyć godnie z miłością w szczęściu i radości dając innych miłość.
Agnieszka
 

Świeca siedmiodniowa
Que seja esta Vela Luz para todas as pessoas, principalmente as que est?o mais \"cegas\" e necessitadas da Luz Divina, amém.
Nobre
 

Świeca trzydziestodniowa
1. Panie Boże proszę Cię o wstawiennictwo Twoje za kapłana ks. Michała, aby zmienił swoją decyzję i powrócił do Ciebie. 2. Panie Boże proszę Cię w intencji kapłana O.Marka o zdrowie i siły do wypełnienia woli Twojej Panie. 3. Proszę Cię Panie o wzrost wiary,o świętość, o wszystkie Dary Ducha Św., o dobrego spowiednika dla Elżbiety, o to aby mogła powiedzieć, nie żyję ja lecz żyje we mnie CHRYSTUS 4. Proszę Cię Panie o zdrowie dla Władysławy, Beaty, Dariusza, Moniki i Dominika oraz pogłębienie Wiary i o wszystkie Dary Ducha Św. Dziękuję CI PANIE za wszelkie Łaski.
Elżbieta
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o to, abym wyzdrowiał i mógł żyć bez leków, dla mojego taty, który jest chory na raka, aby wyzdrowiał i moja mama, która choruje na serce była zdrowa, a także aby moja rodzina była zdrowa, żeby wszystko się ułożyło, abym mógł się cieszyć każdym nowym dniem.
Tomasz
 

Świeca siedmiodniowa
O Zdrowie, Spokój i Miłość w mojej rodzinie.
Marcin
 

Świeca trzydziestodniowa
Prosze Cie Ojcze przez wstawiennictwo Maryi o nawrócenie całej mojej rodziny a zwłaszcza Piotrka, o dar przebaczenia dla mojej rodziny za wzajemnie zadawane cierpienia oraz o błogosławieństwo we wszystkich sprawach. Dziękuję.
Monika
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę Jezuska i Matuchnę o zdrowie dla mojego syna,aby wyzdrowiał i znalazł pracę.Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i dary i proszę o dalszą opiekę nad moją całą rodziną.Serdeczne Bóg zapłać
Teresa
 

Świeca siedmiodniowa
O rozeznanie Bożej woli oraz dary Ducha Świętego dla mojego brata. Niech usłyszy głos Boga, który skieruje go na właściwą ścieżkę.
Justyna
 

Świeca trzydziestodniowa
Za ojca Ryszarda Ch. ateisty, który nie zważa na Boga i swoją rodzinę. Niezmiennie otwiera furtkę złu do życia swojego i naszego, rodziny...Pokornie proszę o modlitwę. Stan w grzechach ciężkich, do spowiedzi nie zaciągnie się...
Urszula
 

Świeca trzydziestodniowa
Prosze o zdrowie dla mojej rodziny i opiekę nad nami.Matko Boska kochamy Cię i prosimy o wybaczenie nam naszych grzechów.Prowadz nas i ochroń od złego.Miej w opiece tych którzy szczególnie Cię potrzebuja.
Sylwia
 

Świeca trzydziestodniowa
Matko Fatimska wyproś proszę u Boga Wszechmogącego łaski przebaczenia dla dusz, które niepokoją mnie i córkę. Dusze te potrzebują modlitwy, upraszam o wsparcie. Moje matczyne serce prosi zaś o zdrowie dla syna i córki, by opuściła ich alergia i bóle kręgosłupa. Otocz ich Pani wiecznym płaszczem szczęścia, chroń od złych ludzi i złych zdarzeń. Niech rozmowa z Tobą Pani i Bogiem Miłosiernym daje im ukojenie i pomoc. Amen
Małgorzata
 

Świeca wieczysta
O Boże Błogosławieństwo dla wszystkich moich nieprzyjaciół, fałszywych przyjaciół i prawdziwych przyjaciół. O szczęśliwą śmierć.
Barbara
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o zdrowie dla mojej mamy, zdanie wszystkich egzaminów oraz o znalezienie dobrego męża.
Aleksandra
 

1 |
...
 944 |
 945 |
 946 |
 947 |
 948 |
 949 |
 950 |
 951 |
 952 |
...
 STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI       KRAKÓW 2020